Förhandsinformation om forskningsutlysning: Digitaliseringen öppnar upp för ny affärsverksamhet

Utlysningsperiod: må 09.01.2017 - to 30.03.2017

Tekes öppnar en utlysning för finansiering av företags och forskningsorganisationers gemensamma projekt samt för forskningsorganisationers tvärvetenskapliga, med näringslivet nätverkande projekt på digitaliseringens ämnesområden. Syftet med utlysningen är att påskynda utvecklandet av ny digital affärsverksamhet så, att de traditionella gränserna mellan branscher överskrids och den på digitalisering baserade kunskapen kan utnyttjas effektivt för att öka konkurrenskraften i det finländska näringslivet.

I tvärvetenskapliga, med näringslivet nätverkande forskningsprojekt ska företagens finansiella satsning utgöra minst 10 % av de kostnader som godkänts för projektet.

En noggrannare redogörelse för innehållet i utlysningen publiceras den 3 november 2016

comments powered by Disqus