Finsk-tysk ansökan om samprojekt för små och medelstora företag

Syftet med Tekes och det tyska ZIM-programmets samansökan var att starta marknadsnära innovationsprojekt mellan små och medelstora företag. Ansökan pågår fram till 31.1.2017.
Utlysningsperiod: ti 18.10.2016 - ti 31.01.2017

I ansökan utgår projektidéerna från företagens egna behov och kan fokusera på vilket som helst temaområde. I projekten utvecklas konkurrenskraftiga innovativa produkter, tjänster och processer. Tekes finansierar finländska företag, och de tyska deltagarna får finansiering ur ZIM-programmet (Zentrale Innovationsprogramm Mittelstandon) som fått mycket god respons och är den viktigaste formen av innovationsfinansiering för små och medelstora företag i landet.

I samprojekten ska det från både Finland och Tyskland finnas en deltagare som representerar ett litet eller mellanstort företag och bidrar med en betydande insats i projektet. I projektkonsortierna kan det också finnas andra typer av parter från andra länder. I Finland bidrar forskningsorganisationerna med arbetsinsatser i underentreprenader.

Ansökningarna ska sändas senast tisdagen 31.1.2017 kl. 16.15. I ansökan används blanketten för beskrivning av samprojekt som finns i den fullständiga ansökningsannonsen. Den fogas till Tekes elektroniska ansökan om finansiering som de finländska parterna ska fylla i.

I basuppgifterna för projektet i den elektroniska ansökan ska sökanden i punkten "Anknyter ansökan till någon annan helhet" anteckna ZIM-ansökan. Närmare uppgifter om ansökan finns i den fullständiga ansökningsannonsen (pdf).

Kontaktperson för ansökan vid Tekes

Kirsi Vähä-Pietilä
tfn 029 50 55730
kirsi.vaha-pietila (at) tekes.fi