Clean Soil – finansieringsansökan för iståndsättande av förorenade markområden

I Clean Soil-finansieringsansökan försöker man få tag i innovativa metoder för iståndsättande av förorenad mark och helhetslösningar, som utvecklas på konkreta demonstrationsmål.
Utlysningsperiod: on 16.03.2016 - on 25.05.2016

Genom Clean Soil -finansiering påskyndar man utvecklingen av teknologier och helhetslösningar för förorenade markområden. Med detta strävar man efter att gynna tillväxten och konkurrensfördelen för internationell affärsverksamhet och införandet av hållbara riskhanteringslösningar.

Sök

Ansökningstiden pågår 16.3–25.5.2016. Skicka in den egentliga ansökan via Tekes nätservice senast 25.5.2016 kl. 23.59. Ange "Clean Soil" i ansökans fält för referensuppgifter. Det är bra att kontakta Tekes sakkunniga innan ansökan skickas in.

Projektet ingår i regeringens spetsprojekt bioekonomi och rena lösningar. Vi arbetar i samarbete med miljöförvaltningen, det vill säga miljöministeriet och Birkalands NTM-central.

Finansieringsansökningarna behandlas konfidentiellt i samarbete med Tekes och Birkalands NTM-central. Sökanden godkänner överföring av uppgifter och behandling av ansökan som ett samarbete mellan Tekes och Birkalands NTM-central.

Ta kontakt

Tuomas Lehtinen
Tekes
tuomas.lehtinen(at)tekes.fi
tfn 029 50 55695

Ilmari Absetz
Tekes
ilmari.absetz(at)tekes.fi
tfn 029 50 55837