Riktad utlysning för forskning – Dataskydd (2015)

Tekes utlyser i samarbete med Finlands Akademi en ansökan riktad till finländska företag och forskningsorganisationer för forskning i och utveckling av dataskydd. Utlysningen gäller offentlig forskning som utförs i samarbete med näringslivet, där företag och övriga externa användare deltar i forskningsprojekten med egna parallella projekt.
Utlysningsperiod: ti 01.09.2015 - to 29.10.2015

I denna utlysning beskrivs hur företag kan ansöka om finansiering från Tekes för företagsprojekt som utförs parallellt med forskningsprojekt. Tekes finansiering i denna utlysning är alltså avsedd endast för företag.

Ansökan görs i två steg. Projekten lämnar in sina preliminära ansökningar senast den 29 oktober 2015 kl. 16.15. Ansökningstiden gäller parallella forsknings- och företagsprojekthelheter där forskningspartnerna ansöker om finansiering från Finlands Akademi och företagen från Tekes för sin andel av projekthelheten. Projekten som inbjuds att lämna in en egentlig ansökan väljs utifrån de preliminära ansökningarna och eventuella samråd. Projekten som utvalts lämnar in sina egentliga ansökningar senast den 1 april 2016 kl. 16.15. Beslut om vilka projekt som beviljas finansiering fattas före utgången av juni 2016.

Mer information om Tekes utlysning (pdf)

Ansökningsförfarandet för forskningspartnerna beskrivs i Finlands Akademis utlysning, under "Septemberutlysningen 2015" eller direktlänk till utlysningen.