Finländsk-rysk utlysning av medel för sme-företag

Tekes och FASIE (the Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises) öppnar den sjätte utlysningen för ansökan om medel för sme-företag mellan Finland och Ryssland.
Utlysningsperiod: må 16.11.2015 - må 22.02.2016

Utlysningen erbjuder finländska sme-företag ett utmärkt tillfälle att inleda samarbete med ryska företag. Ansökningstiden utgår 22.2.2016.

Samprojektet ska ha minst ett deltagande företag från vartdera landet. Syftet är att starta marknadsnära forsknings och utvecklingsprojekt för utveckling av innovativa produkter och tjänster. Tekes finansierar den finländska parten och FASIE den ryska.

Ansökan börjar 16.11.2015, ansökningarna ska lämnas in senast 22.2.2016 kl. 16:15 via Tekes elektroniska ansökningstjänst. Ansökningarna markeras med "FASIE" i punkten Uppgifter om projektet > Grundläggande information om projektet > Anknyter ansökan till någon annan helhet.

Utöver de bilagor som ansökan om finansiering förutsätter ska sökanden lämna in:

Ytterligare information

Sari Federley
tfn +358 2950 29042
sari.federley (at) tekes.fi