FiDiPro-programmet, egentlig ansökan (andra steget) 2015

FiDiPro – Finland Distinguished Professor Programme är ett gemensamt finansieringsprogram för Finlands Akademi och Tekes. Programmet ger finländska universitet och forskningsinstitut möjlighet att för en viss tid anställa utländska forskare på professorsnivå eller finländska forskare på professorsnivå som länge arbetat utomlands för att bedriva forskning i Finland.
Utlysningsperiod: ti 14.04.2015 - on 03.06.2015

Tekes ber de projekt som valts ut på basis av FiDiPro-programmets preliminära ansökan att lämna in en andra stegets ansökan. De projekt som gått vidare informeras om resultaten av den preliminära ansökan under vecka 16.

Ansökningstid

De egentliga FiDiPro-ansökningarna som Tekes har begärt av de projekt som gått vidare på basis av den preliminära ansökan ska finnas Tekes till handa senast den 3 juni 2015.

Den egentliga FiDiPro-ansökan görs upp enligt Tekes anvisningar för ansökan om finansiering av offentlig forskning.

Syftet med FiDiPro-projekten som Tekes finansierar är att dra nytta av projektresultat och ny kompetens på ett omfattande sätt. I projekt i samarbete med näringslivet ska företagens finansieringsandel uppgå till minst fem procent av projektets godkända kostnader.

Planen för hur resultaten av ett forskningsprojekt och den nya kompetensen ska utnyttjas ska vara en klar och tydlig del av projektets forskningsplan.

Företagens deltagaranmälningar ska finnas Tekes till handa senast den 3 juni 2015.

Beslut om ansökningarna fattas i september 2015.

Närmare anvisningar för ansökan (på finska)

Mer information

Expert Hanna Rantala
Tekes
tfn 050 5577 797
hanna.rantala(at)tekes.fi