Europeisk utlysning av medel för demonstration av bioenergi

Utlysningsperiod: ti 01.12.2015 - må 29.02.2016

Era-Net cofund-utlysning BESTF3 för demonstrationsprojekt inom bioenergi öppnar 1.12.2015. Utlysningen är för finansiering av förkommersiella projekt för demostration av bioenergi.

Ytterligare information

eller kontakta:

Sebastian Johansson
Tekes
tfn 050 5577 975
sebastian.johansson(at)tekes.fi