ERA-Net Smart Grids – smarta elnät

Utlysningsperiod: fr 30.01.2015 - on 08.04.2015

Tekes medverkar i att arrangera den gemensamma europeiska ansökan i temat Smart Grids. Ansökan började 30.1.2015 och det första skedet stängs 8.4.2015, då företag som är intresserade av temat senast ska utarbeta en preliminär projektplan tillsammans med lämpliga partner.

ERA-Net Smart Grids Plus är ett initiativ som ordnas av tjugo länder, i vilket man söker samprojekt mellan två eller flera länder. Ansökningens tema är smarta elnät och de sökande önskas ha så omfattande och mångsidiga projekt som möjligt rörande tekniker, affärsmodeller, marknader och/eller användare. Syftet är att bl.a. utnyttja befintliga demomiljöer för att de lösningar som utvecklas kan föras närmare kommersiella produkter. Temaområdet kommer att preciseras ytterligare innan ansökan börjar.

Projektet ska ha deltagare från minst två länder och därutöver är det bra att ta i hänsyn att Tekes endast kan stödja företag (forskningsinstitut kan vara underleverantörer till företag). Andra stater kan ha möjlighet att stödja företag och/eller forskningsinstitut från sina länder. I Finland bestäms stödnivån utifrån Tekes normala praxis. Stödnivån är i allmänhet 50–65 procent av kostnaderna, beroende på företagets storlek och projektets innehåll.

Ansökan har två skeden. I det första skedet ska en kort projektbeskrivning lämnas in via det elektroniska ansökningssystemet senast 8.4.2015 och en slutlig projektplan senast 2.6.2015.

Finländska sökande ska även lämna in Tekes ansökningsblankett på normalt sätt till Tekes senast 2.6.2015.

Avsikten är att finansieringsbesluten fattas i slutet av 2015 och att projekten ska starta i februari–april 2016. Projekten ska pågå i 24–38 månader.

Aktuell information om ansökan återfinns på webbplatsen http://eranet-smartgridsplus.eu/ och i närmare detalj på http://www.eranet-smartgridsplus.eu/research-calls/. Därutöver har varje land sina egna kontaktpersoner, och i Finland ges mer information av Jussi Mäkelä (jussi.makela(at)tekes.fi, 050 395 5166).