Ansökan om finansiering för forskning i Tekes och UM:s program BEAM – Business with Impact

Tekes och UM:s gemensamma program BEAM öppnar en forskningsansökan för att hitta nya innovationer för utvecklingsländers behov och för att skapa ny affärsverksamhet för finländska företag på tillväxtmarknaderna i utvecklingsländer. Innovationerna kan anknyta till teknik, service, affärsverksamhet eller sociala frågor e.d.
Utlysningsperiod: ti 10.02.2015 - ti 28.04.2015

Ansökan har inga teknikbegränsningar och samtliga länder som OECD/DAC har klassificerat som behöriga för utvecklingsbistånd, med undantag för Kina, är föremål för ansökan.

I ansökan söks två olika typer av projekt

  1. Mångvetenskapliga forskningsprojekt i samarbete med näringslivet, vilka genomförs i forskningsorganisationer (universitet, högskolor, forskningsinstitut och yrkeshögskolor). Finansieringsandelen av potentiella utnyttjare av forskningsprojektens resultat (företagen) ska täcka minst tio procent av projektkostnaderna. Små och medelstora företag kan delta i finansieringen även med sitt eget arbete.
    Mer information om projekt i samarbete med näringslivet

  2. Parallellprojekt i företag och forskningsorganisationer, där sökandena kan vara företag, medborgarorganisationer (i en roll för att stöda företagen, där de bidrar med information och kunskaper om utvecklingsländernas handlingssätt och kultur) samt forskningsorganisationer (universitet, högskolor, forskningsinstitut och yrkeshögskolor). I parallellprojekt genomför företag, medborgarorganisationer och forskningsinstitut samarbetsprojekt vars innehåll utgår från företagens forskningsbehov.
    Mer information om parallellprojekt

Ansökan ska innehålla en identifiering och beskrivning av en utmaning/ett problem som anknyter till utvecklingsländer, till vilket man söker nya lösningar med hjälp av innovationer. Innovationerna ska kunna vidareutvecklas och kommersialiseras av finländska företag.

Forskningsinstitutens projekt i samarbete med näringslivet ska ha ett konkret, i ansökan väl beskrivet samarbete med ett universitet eller forskningsinstitut i utvecklingslandet. Även annat internationellt samarbete betraktas som merit. I ansökan ska man även precisera hur samarbetet med utvecklingsländer kommer att utnyttjas för att kommersialisera forskningsresultaten och innovationerna i samarbete med finländska företag.

Mer information

Sparrningsdag 17.3.2015, Tekes (Kyllikkiporten 2, Helsingfors)
Tekes arrangerar ett evenemang där sökande kan föra korta sparrnings- och feedbacksamtal med Tekes experter. Närmare anvisningar om tidsbokning för samtal och förberedelser inför sparrningen kommer att publiceras på BEAMs webbplats.

Programchef Pia Salokoski
pia.salokoski(at)tekes.fi
tfn 050 5577 672

Ledande expert Christopher Palmberg
christopher.palmberg(at)tekes.fi
tfn 050 5577 966

Expert Tuomo Suortti
tuomo.suortti(at)tekes.fi
tfn 050 5577 855