Tekes upphör med papperspost till kunderna

2016-06-07
Tekes är en av de första organisationerna inom statsförvaltningen som upphör med att skicka papperspost till sina kunder och övergår helt till nätservice.

Från och med början av juni skickar vi dokumenten rörande finansiering, till exempel meddelanden om beslut och betalningar, endast elektroniskt till Tekes nätservice.

Tack vare ändringen kan företag och forskningsorganisationer enkelt och snabbt se aktuella uppgifter om sina projekt. En betydande förbättring är även att projektplanen är tillgänglig digitalt i nätservicen.

Hur fungerar nätservicen?

Nätservicen används bland annat för projektrapportering och kontakt med Tekes. De personer som hanterar projektet inom företag och forskningsorganisationer kan logga in till nätservicen via Tekes webbplats. Materialet kan läsas av alla som har behörighet till projektet i nätservicen.

E-postavisering

När en ny handling har inkommit i nätservicen, skickas ett meddelande om detta till projektets ansvariga ledare, projektets kontaktperson, kontaktpersonen för kostnadsredovisning och organisationens officiella e-post.

Det är viktigt att kontaktuppgifterna till dem som är ansvariga för projektet är korrekta i nätservicen. Ändringar i kontaktuppgifterna kan meddelas med hjälp av responsblanketten på webbplatsen genom att välja "Nätservice och ansökning" eller genom att ringa nätservicens tekniska rådgivning på nummer 029 50 55051.

Användningsvillkoren för nätservicen har uppdaterats och de godkänns i samband med inloggning. I de nya villkoren samtycker kunden till att Tekes skickar alla handlingar och delgivningar relaterade till finansieringsansökan och finansierade projekt till nätservicen.

Eeva Landowski
comments powered by Disqus