Nya namn vid Tekes ger fart åt digitaliseringen av företagsverksamhet och hälsovård

2016-02-04
Den erfarne företagaren Pekka Sivonen vill att små och stora företag slår samman sina krafter för att utveckla, testa och pröva nya radikala innovationer. Anssi Pulkkinens mål är att få företagen att utveckla lösningar på hållbarhetsunderskottet inom hälsovården.

Pekka SivonenSom direktör för området Digitalisering ska Pekka Sivonen bland identifiera nya framtidstrender och affärsmöjligheter som digitaliseringen skapar. Han ansvarar också för att bygga upp Tekes strategi för utnyttjande av digitaliseringen i företagsvärlden. Pekka har en mångsidig bakgrund som företagare. Han har bland annat varit med om att grunda Digia och jobbat som företagets VD, och varit ledande coach för IndustryHack, som skapar affärsverksamhet som bygger på föremålens internet. Pekka Sivonen kommer till Tekes från Vertical, en startup-accelerator för hälsovårdsteknik. Han fortsätter som företagsmentor även i sitt nya jobb.

"Samarbete är nyckeln till allt. Som Team Finland finslipar vi våra finansierings- och internationaliseringstjänster till en helhet som betjänar näringsliv, investerare och forskning i Finland på bästa möjliga sätt. Vi bygger tillsammans upp Finland till ett digitalt varumärke som är attraktivt för de bästa experterna och de ledande företagen i hela världen. Vi har utmärkta förutsättningar att lyckas med det – Finland valdes ju förra veckan till världens mest innovativa land i förhållande till befolkningsmängden.

"Jag tror på en dialog med företagen ansikte mot ansikte och på utnyttjandet av digital teknik i smidiga försök och pilotprojekt – oavsett om företaget är stort eller litet, ett programvaruföretag eller en maskinverkstad. I dagens värld lönar det sig sällan att direkt skapa färdiga produkter. I stället gäller det att utveckla produkten och verksamhetsmodellen tillsammans med kunden. Stora företag kan utveckla nya produkter och tjänster tillsammans med små företag. Genom interaktion kan båda dra nytta av varandras nya idéer och starka muskler", säger Sivonen.

Företag som löser problem inom hälsovården skapar välfärd i Finland

Anssi Pulkkinen"Hälsovården i Finland är för bra för att vara sann", konstaterar Anssi Pulkkinen, ny direktör för området Välbefinnande och hälsa vid Tekes.

"Patienternas vägar och processerna inom hälso- och sjukvården bildar ett komplicerat maskineri där behandlingen av sjukdomar har undanträngt produktionen av hälsa."

"Till all lycka kämpar Finland med globala utmaningar – befolkningen i arbetsför ålder blir allt fetare och den äldre befolkningen drabbas av allt fler cancersjukdomar och neurologiska sjukdomar. Lösningar som vi skapar på dessa problem är mycket eftertraktade också på andra håll. Även ensamhet och utslagning håller på att utvecklas till några av de största samhällsproblemen", konstaterar Pulkkinen.

"En ytterligare fördel är att vi har mycket kunnande inom vetenskap och teknik. Vi kan utnyttja denna potential när vi lyckas få företag att ta i problemen och utveckla lösningar på dem. Det ger upphov till nya exportprodukter och till en våg av direkta utländska investeringar. För att idéerna ska kunna omvandlas till fungerande innovationer behövs dock betydande satsningar på kommersialisering och marknadsföring. Man klarar sig inte enbart med en bra produkt, om man vill erövra värden. Dessutom är det ofta viktigt att ha mod att ge sig ut på nya områden".

"Jag upplever att mitt uppdrag är att föra samman problemen och möjligheterna inom hälso- och sjukvården och dem som löser problemen. Jag är övertygad om att ett kommersiellt intresse kan befrämja problemlösningen på ett sunt sätt. När vi når målet, uppkommer även betydande ny konkurrenskraft, nya arbetsplatser och välfärd i Finland som biprodukter."

Anssi Pulkkinen är utbildad provisor och MBA, och han har lång erfarenhet av ledaruppdrag inom läkemedels- och diagnostikindustrin. Han kommer till Tekes från posten som direktör för strategi och samhällsrelationer vid Roche Diagnostics.

Kontaktinformation

Pekka Sivonen
Direktör, Digitalisering
Tekes
tfn 045 8950 966
pekka.sivonen (at) tekes.fi
Twitter: @pekka_finland

Anssi Pulkkinen
Direktör, Hälsa och välfärd
Tekes
Tfn 050 5514 509
anssi.pulkkinen (at) tekes.fi
Twitter: @anssi_pulkkinen

Foto: Susanna Lehto, Anssi Pulkkinen

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus