Ilona Lundström utnämnd till överdirektör för närings- och innovationsavdelningen vid ANM

2016-06-17

Statsrådet utnämnde den 16 juni 2016 förvaltningsdoktorn Ilona Lundström (39) till avdelningschef och överdirektör för arbets- och näringsministeriets (ANM) närings- och innovationsavdelning för fem år från början av augusti 2016.
 
”Den offentliga förvaltningen behöver visionärt ledarskap. Skapande av ny tillväxt förutsätter att närings- och innovationspolitikens nyckelpersoner har en djup förståelse av förändringarna i den globala omvärlden samt förmåga att identifiera det finländska näringslivets styrkor och modernisera gamla strukturer. Lundström tillför förutom sitt kunnande en fördomsfri attityd”, bedömer arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson.

För närvarande arbetar Lundström vid Tekes som direktör för ansvarsområdet för nätverksföretag och forskning och som medlem i ledningsgruppen.  Hennes ansvarsområde svarar för kundservice och beslut om finansiering till stora företag, universitet och andra forskningsorganisationer samt offentliga aktörer, såsom kommuner.
 
Som Lundströms meriter betraktades den ledarerfarenhet som hon skaffat sig vid Tekes, hennes vetenskapliga utbildningsbakgrund, hennes kännedom om närings-, innovations- och forskningspolitik och närings-, innovations- och forskningsfinansiering samt hennes nationella och internationella nätverk. Hon ansågs vara en målmedveten resultat- och förändringsledare.
 
Tjänsten som avdelningschef för arbets- och näringsministeriets närings- och innovationsavdelning söktes av 63 personer. Tjänsten lediganslogs när Petri Peltonen, som tidigare innehade tjänsten, utnämndes till understatssekreterare vid ministeriet.

Närings- och innovationsavdelningen ansvarar för planeringen, genomförandet och resultaten av den nationella närings- och innovationspolitiken. Avdelningen främjar genom sin verksamhet företagens och branschernas förnyelse, tillväxt, internationalisering och export samt påverkar upprätthållandet av en internationellt konkurrenskraftig företagsmiljö i Finland.

Källa: Arbets- och näringsministeriets meddelande 16.6.2016

Anne Palkamo
comments powered by Disqus