Brist på mod utgör flaskhals för tillväxt i företag

2016-09-14
Företagen växer inte, för man vågar inte försöka. Det svåra ekonomiska läget, försämrade marknadsutsikter och brist på resurser har lett till att man undviker att ta risker. Tekes utredning, Flaskhalsar för innovationsverksamhet, redogör för orsaker till varför företagen satsar mindre på innovationsverksamhet.

"Reformer kräver investeringar och den som väntar kommer på efterkälken. Utredningen lyfter fram förståeliga faktorer som hinder för tillväxt. Av resultaten framgår emellertid inte, varför finländska företag är försiktigare än sina internationella konkurrenter”, säger utvecklingschef Hannu Kemppainen vid det av Tekes anordnade Tillväxt-evenemanget på onsdagen.

Som ett hinder för tillväxt sågs svårigheter med att komma ut på den internationella marknaden, liksom även att det sker för långsamt. Lättnader i beskattningen av företag kunde vara till hjälp. Det skulle löna sig för företag att utnyttja offentlig finansiering till en modig reform av affärsverksamheten. Företagen fokuserar för närvarande på små innovationer.

"Vi exporterar fel set. Vi borde exportera tjänster, men vi exporterar produkter. Oberoende av på vilket sätt man väcker tillväxten till liv, så borde drivfjädrarna förbättras. I Finland är det inte tillåtet att bli förmögen och samla kapital, och därför är risktagning inte något som lockar”, säger Nordeas ledande nationalekonom Aki Kangasharju.

"Strukturförändringen berör alla branscher. Exporten av produkter och tjänster har i onödan ställts mot varandra. Om vi talar om försäljning av industrins tjänster, så sker 60 procent i det land som utgör objekt för försäljningen, vilket inte ökar exporten", säger Jorma Turunen från Teknologiindustrin och föreslår bland annat att utbildningssystemet bevaras konkurrenskraftigt och att forskning och utveckling finansieras som ett botemedel för tillväxten.

"Hos Oilon använder vi sex procent av omsättningen till produktutveckling. Vi borde få basprodukter att gå åt för att kunna växa, för vi klarar oss inte enbart med innovationstillväxt. Vi borde få till stånd en klar förbättring av konkurrenskraften”, säger Eero Pekkola från Oilon.

Nöjer sig finländarna med mindre?

Kemppainen berättade vid Tillväxt-evenemanget om intervjuer med en internationell företagsledning, enligt vilka den finländska företagsledningen inte är tillräckligt ambitiös. Kemppainen hörde en utländsk expert komma med kommentaren “Low spirits undermine high potential” som sitt första intryck av Finland. Det finns dock en stor möjlighet till framgång.

"En headhunter berättar om low spirits vid rekrytering. Finländare är med vid internationella rekryteringar på hög nivå, men de blir inte valda. De lär se ut som om de inte skulle vilja ha jobbet. Det saknas entusiasm och passion”, säger verkställande direktör Leila-Mari Ryynänen från Hovi Care.

Företagsledningen ska ha viljan att växa

Utgående från utredningen främjas tillväxten av en tillväxtplan och företagets vilja att växa. Företagets ägare, styrelse och operativa ledning kan främja tillväxten genom en gemensam vilja. Det gäller att hitta något som alla kan känna entusiasm inför och ställa upp ambitiösa mål. Det borde ständigt finnas flera nya idéer under utveckling.

För utredningen Flaskhalsar för innovationsverksamhet intervjuades medelstora internationella tillväxtföretag, gjordes en vidareanalys av en av arbets- och näringsministeriet gjord enkät bland tillväxtföretag och företagsenkäter. Utredningen gjordes av Tekes strategiska partner.

Mer information

Hannu Kemppainen
Tekes
hannu.kemppainen(snabel-a)tekes.fi
tfn +358 50 5577 818

Miia Linnusmaa
comments powered by Disqus