Tekes program skapar ett globalt centrum för digital hälsa i Finland

2015-01-30

Det internationella storföretaget GE Healthcares beslut att förlägga ett kunskapscentrum för digital hälsa just i Finland stärker ryktet om oss som en föregångare i världen när det gäller digital hälso- och sjukvård. Deras val visar att Finland erbjuder en globalt lockande miljö för affärsverksamhet och att Finland är en uppskattad plats för forskning och produktutveckling. GE Healthcares nya kunskapscentrum innebär en lysande möjlighet för finska tillväxtföretag och forskningsorganisationer att knyta kontakter med globala marknadsledande nätverk och utveckla ny kunskap..

”Det här är positivt för finländsk innovationsverksamhet och ur ett arbetsplatsperspektiv. Det faktum att GE Healthcare har valt Finland berättar något om deras vilja att ha en viktig roll i att bygga ett nytt finskt ekosystem”, säger Tekes generaldirektör Pekka Soini glatt.

Tekes har precis startat programmet "Bits of Health" som hjälper finländska företag inom hälso- och sjukvårdsbranschen att växa genom att utnyttja de affärsverksamhetsmöjligheter som digitalisering innebär. Programmet utmanar också traditionella företag inom IT-branschen att förnya sig genom att utnyttja den växande hälsobranschmarknaden.

Med hjälp av Bits of Health-programmet vill Tekes också utvidga samarbetet mellan finländska och internationella företag och göra Finland till ett centrum för digital hälsa, som lockar utländska investerare även i framtiden. Ett ökat intresse för Finland från utländska aktörer är också ett av målen för den nationella hälsobranschens tillväxtstrategi för forsknings- och innovationsverksamhet.

Mer information:
Direktör Ilona Lundström, Tekes
Telefonnummer: 02950 55678
ilona.lundstrom(at)tekes.fi

 

Bits of Health programmet

 

 

Miia Linnusmaa

comments powered by Disqus