Tekes kunder hade större framgång än andra företag

2015-01-29
De små- och medelstora företag som Tekes finansierat hade en klart större tillväxt än andra motsvarande företag. Trots det svåra ekonomiska läget har Tekes kunder kunnat öka sin omsättning, export och arbetsplatser.

"Vi sporrar företag och forskning till djärva nya initiativ och projekt som siktar på genombrott. Med vår finansiering delar vi risken som en radikal förnyelse innebär, hälften är företagets och hälften Tekes pengar", säger Tekes generaldirektör Pekka Soini.

"Jag ser möjligheter till god affärsverksamhet när digital teknik utnyttjas i förnyandet av den traditionella industrin och hälsovården. Som konkurrensfördel jämfört med andra länder har vi i Finland många experter i ICT-branschen", uppskattar Soini.

"I fjol gjorde vi en storsatsning i digibranschen när vi startade ett programpaket på sammanlagt 300 miljoner euro. Starka prioriterade branscher är också bioekonomi och cleantech. Vi intensifierar även i fortsättningen samarbetet i alla dessa branscher med aktörerna i Team Finland", säger han.

"Vår tyngdpunkt ligger i företag som söker tillväxt på den internationella marknaden och som har vilja och förmåga att lyckas. Största delen av de finländska tillväxtföretag som nått framgång i världen är våra kunder, vilket tyder på att vår finansiering är träffsäker", säger Soini.

Efterfrågan på finansiering ökade, konkurrensen blev hårdare

År 2014 fick vi ett rekordantal finansieringsansökningar, nästan 3 600. Detta är 20 procent mera än 2013. Det finns i Finland alltså många djärva företag som vill förnya sig. Finansieringen som företagen ansökte ökade 10 procent.

Tekes finansierade projekt i företag och forskningsorganisationer med 550 miljoner euro. Av detta riktades 371 miljoner euro till företagens projekt, av vilket 63 procent eller 235 miljoner euro till små- och medelstora företag.

De positiva finansieringsbesluten minskade i storlek, men antalet ökade och närmade sig tre tusen. Den ökade efterfrågan och de minskade finansieringsresurserna tvingade oss att avslå även goda projekt.

Inverkan av finansieringen ses som konkreta resultat

I projekt som avslutades 2014 uppstod 1 500 produkter, tjänster eller processer, 1 130 patent och 1 090 lärdomsprov.

En färsk analys av resultaten av tidigare avslutade projekt avslöjar att omsättningen hos internationellt växande små- och medelstora företag som Tekes finansierar ökade 24 procentenheter mera än i andra små- och medelstora företag under 2010–2013. Små- och medelstora företag som Tekes finansierat ökade sin export med en miljard euro.

Noggrannare nyckeltal och uppgifter om Tekes finansiering finns på sidan
www.tekes.fi/sv/tekes/resultat-och-inverkan/

Anne Palkamo
comments powered by Disqus