Tekes finansiering skärs ner – samarbetet mellan näringslivet och universiteten lider mest

2015-06-12
Enligt regeringsprogrammet skärs Tekes finansiering av forskning, utveckling och innovationer ner med 138 miljoner euro i början av 2016. Mest påverkas finansieringen av forskningen vid universitet och forskningsinstitut som skärs ner med 100 miljoner euro.

Nedskärningarna gäller bidrag som beviljas av Tekes. De hänför sig främst till de strategiska centrens program (SHOK), programmet för innovativa städer (INKA) och finansieringen av stora företag och offentliga forskningsorganisationer.

Nedskärningarna omfattar inte Tekes finansiering för små och medelstora företag eller startup-företag. Dessutom omfattar nedskärningarna inte den lånefinansiering som beviljas av Tekes.

"Nedskärningarna innebär stora förändringar i den offentliga finansieringen av innovationer och Tekes verksamhet. Nätverkandet och samarbetet mellan universitet, forskningsinstitut och företag påverkas mest", säger Tekes generaldirektör Pekka Soini.

"Vi måste grundligt se över hela vår programverksamhet och hur Tekes på bästa möjliga sätt ska kunna främja affärsekosystemen", berättar han.

"Vi planerar ändringarna så att Tekes även framöver ska kunna finansiera startup-företagens och de små och medelstora företagens tillväxt samt innovativa projekt inom näringslivet", säger Soini.

Regeringsprogrammet innehåller 26 spetsprojekt i vilka regeringen har för avsikt att investera över en miljard euro. Flera av dessa spetsprojekt som siktar på tillväxt ligger inom Tekes prioriterade områden.

"Vi har redan kommit med förslag till innehållet i och genomförandet av spetsprojekt inom bland annat bioekonomi, digitalisering samt välbefinnande och hälsa. Vi kommer också att koncentrera samarbetet mellan Team Finland -aktörerna så att vi tillsammans ska kunna utnyttja resurserna så effektivt som möjligt för att främja företagens konkurrenskraft och tillväxt", förklarar Pekka Soini.

Anne Palkamo
comments powered by Disqus