Tekes finansierar många slag av projekt som utnyttjar det industriella internet

2015-06-04

Simulatorer integreras och blir en viktig del av maskiner: case Mevea

I ett projekt inom ramen för Tekes program Det industriella internet utvecklar tillverkaren av arbetsmaskinsimulatorer Mevea i Villmanstrand användbarhet och tekniska egenskaper i befintliga simulatorlösningar. Samtidigt skapar företaget förutsättningar för nya användningstillämpningar för simulatorer med beaktande av de möjligheter som det industriella internet öppnar.

Digitalisering av order-leveranskedjan är "boost for business": case Golli

Golli-projektet löser inom ramen för Tekes program Det industriella internet informationsförmedlingsproblem inom handeln. Genom digitalisering förstås. Inom Golli (Global Orders, Logistics, Labels & Information) utvecklar man molntjänster särskilt för små och medelstora företag. I molntjänsterna kan beställningar tas emot, leveranser skapas, transportbeställningar göras, palletiketter och fraktsedlar för leveransenheter skrivas ut samt leveransuppgifter skickas till beställaren.

Säkerställande av läkemedels äkthet: case Servicepoint Kuopio

I ett projekt inom ramen för Tekes program Det industriella internet utvecklar Servicepoint Kuopio sin affärsverksamhet som bygger på serialisering av läkemedelsförpackningar. I serialisering får läkemedelsförpackningen i slutet av tillverkningslinjen ett serienummer, som identifierar produkten med en förpacknings noggrannhet. Syftet är att förhindra att läkemedelsförfalskningar och -kopior kommer ut på marknaden.

Bild: Servicepoint Kuopio

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus