Programverksamheten förnyas – framtida bioekonomiprogram blir pilotprojekt

2015-10-16
Tekes tar fram nya verksamhetskoncept och modeller för programverksamheten i äkta Team Finland-anda. I programverksamheten vill vi allt tydligare främja utvecklingen och internationaliseringen av spetsföretag som har tillväxtpotential på ekosystemnivå. Vi satsar också på att ge lovande nykomlingar en snabbare start.

Digitaliseringen gör utvecklingscyklerna i innovationsverksamheten kortare samt ger upphov till helt nya affärsmodeller och underlag för utvecklingen av affärsekosystem. Nedskärningarna i Tekes finansiering medför utmaningar, men ett tätare Team Finland-samarbete skapar nya möjligheter för programverksamheten. Ur det här utgångsläget utvecklar vi nya modeller och tillvägagångssätt för programverksamheten, som under hösten testas med hjälp av pilotprojekt inriktade på temat bioekonomi.

Ekosystem utvecklas på heltäckande sätt

Med hjälp av programverksamheten förnyas näringslivet inom branscher som är strategiskt viktiga för Finland. Dessutom bildas nätverk mellan företag, forskarteam och andra viktiga aktörer, och det internationella samarbetet utvecklas. I framtiden söks spetsföretag till nya programteman i tätare samarbete med pionjärer inom näringslivet och forskningen.

Vi fokuserar allt tydligare på utvecklingsobjekt i affärsekosystemen, som förs fram i samarbete med aktörerna i Team Finland. Vi vill kombinera Tekes egna och våra partners finansieringsprodukter och tjänster på ett smidigt sätt, som en del av den mer heltäckande utvecklingen av ekosystemen.

"Utöver programverksamheten på Team Finland-nivå utvecklar vi också smidigare, kortvariga program av pop-up-typ, som är avsedda att genomföras snabbt. I framtiden erbjuder vi tjänster och underlag som är bättre anpassade till olika klienter, olika behov samt olika tillväxt- och effektivitetsmål, inom ramen för våra program", berättar Christopher Palmberg, utvecklingschef för programverksamheten.

I början av 2016 inför Tekes också nya sätt att kombinera forskningen med näringslivets behov. Vi finansierar även framöver både utmaningsorienterad och behovsbaserad forskning, bland annat med hjälp av finansieringsinstrumenten Challenge Finland och Research Benefit, som utvecklas för närvarande.

Utvecklings- och tillväxtprogram för bioekonomin blir pilotprojekt

Bioekonomin har identifierats som en prioritering i regeringsprogrammet och är därför särskilt lämplig som pilotprojekt för den förnyade programverksamheten. Tekes öppnar i november en utlysning som är inriktad på att identifiera spetsföretag och ekosystem under utveckling inom bioekonomin. Ytterligare information om utlysningen ges senare.

"Vi vill identifiera spetsföretag som har rejäl internationell tillväxtpotential och stöda utvecklingen av affärsekosystem inom bioekonomin som är inriktade på dessa. Med vår nya programverksamhet vill vi erbjuda olika typer av företag och andra aktörer ett underlag för samarbete, i syfte att utveckla en ny typ av affärsverksamhet", säger direktör Teija Lahti-Nuuttila.

"Tekes programverksamhet som helhet preciseras ytterligare under hösten. Vi tar gärna emot förslag till utveckling av och inriktning för programverksamheten – tillsammans ger bättre resultat!" uppmuntrar Lahti-Nuuttila och Palmberg.

Lisätietoja

Christopher Palmberg
Tfn. 050 5577 966
christopher.palmberg(at)tekes.fi

Teija Lahti-Nuuttila
Tfn. 050 5577 873
teija.lahti-nuuttila(at)tekes.fi

Tuula Savola
Tfn. 050 5577 667
tuula.savola(at)tekes.fi

Sanna Nuutila
comments powered by Disqus