Lösningar för elektronisk ekonomiförvaltning från Finland till Europa

2015-04-10
Heeros strävar efter internationell tillväxt med hjälp av finansieringsprogrammet Team Finland LetsGrow.

Företaget, som grundades 2000, är expert på elektronisk ekonomiförvaltning. Produktfamiljen omfattar alla processer inom ekonomiförvaltning på skrivbords- och mobilplattformar; arkivering av inköps- och kundfakturor samt reseräkningar, webbfakturering, bokföring, bankförbindelser och löneräkning. Företaget har specialiserat sig på webbfakturering och dess automatisering.

Heeros har kontor i Helsingfors och Jyväskylä och ett dotterbolag i Holland, som håller på att starta upp verksamheten. Heeros visar god tillväxt, dess omsättning har ökat med omkring 30 procent per år och är nu cirka fem miljoner euro. Företaget har noterats flera år i rad på Deloittes lista över växande företag, Technology Fast 50. Heeros sysselsätter för närvarande 47 personer och nyanställer.

"Vi befriar våra kunder från hanteringen av pappersfakturor. Vår kundkrets på 4 000 företag utgörs av bokföringsbyråer och direkta kunder. Bokföringsbyråerna erbjuder sina egna kunder Heeros lösningar och utökar därmed sin omsättning genom nya tjänster. De direkta kunderna är medelstora företag som köper vår programvara för eget bruk och effektiviserar sin ekonomiförvaltning, betalningsrörelse och arkivering", berättar verkställande direktör Matti Lattu.

Heeros huvudmarknad finns i Finland, men nu är det också dags för internationalisering. Konkurrensen i Finland har skärpts kontinuerligt och internationella firmor har i praktiken köpt upp alla konkurrenter.

"Vi håller fortfarande själva i alla trådar, och det är vår trumf."

Fart på tillväxten genom Team Finland LetsGrow

Inom finansieringsprogrammet Team Finland LetsGrow erbjuder Finnvera ett lån utan säkerhet, Tekes finansiering för anskaffning av experttjänster och Finpro rådgivning i anslutning till tillväxt och internationalisering. Med hjälp av LetsGrow ökar Heeros sin internationella affärsverksamhet. Verksamheten i dotterbolaget i Holland utvidgas och man försöker etablera sig i Sverige. Företaget öppnar en kundservicecentral och fakturaskanningstjänst i Holland.

"Finansiering som kommer från olika källor har förts samman i ett paket i LetsGrow, och det tycker jag är bra. Ett företag som söker finansiering söker uttryckligen finansiering – vad den är och varifrån den kommer är inte så viktigt. Tekes och Finnveras gemensamma modell ger dessutom möjligheter att kombinera olika funktioner flexibelt i ett projekt", säger Lattu.
"Om fem år borde vår omsättning vara cirka 15 miljoner euro och den internationella affärsverksamheten stabil."

Tekes har finansierat Heeros produktutveckling i flera projekt, av vilka exempelvis utvecklingen av en webbfakturalösning var särskilt lyckad. Med ett lån från Finnvera startades tidigare den internationella verksamheten.

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus