Industriportar till hela världen

2015-03-02
Tillverkaren av industriportar Champion Door strävar efter internationell tillväxt i ett hårt konkurrensläge genom finansieringsprogrammet Team Finland LetsGrow. Tekes finansiering har påskyndat kommersialiseringen och jämnat ut produktutvecklingsriskerna.

Det Nivalabaserade familjeföretaget Champion Door grundades 1992. Huvudprodukterna utgörs av dukportar för flyghangar och industrihallar, lagerbyggnader, hamnar och skeppsvarv. Företaget levererar specialportar även till jordbruk, sektionella brandskyddsportar och lyftningsväggar till motions- och idrottssalar.

Portarna med PVC-tygbeläggning har många fördelar jämfört med traditionella industriportar. De är lätta, kräver inga skrymmande stödkonstruktioner och är lätta att underhålla. Industriportar i tyg kan också användas i smutsiga och kyliga förhållanden.

"Våra viktigaste kunder är finländska och utländska företag som behöver stora industri- och hangarportar. Cirka 80 procent av omsättningen kommer från export. De största och mest krävande portprojekten genomförs i utlandet. Vi har kunder i bland annat Norden, Mellaneuropa och Mellanöstern", berättar ekonomichef Tiina Karjalainen.

Champion Doors omsättning har ökat med omkring 20 procent per år. Under den senaste redovisningsperioden var tillväxten rekordartade 62 procent. Personalen har vuxit med omsättningen, och i dag har företaget 49 anställda.

Till nya marknader med Team Finland LetsGrow

Konkurrensen på marknaden för liknande och alternativa portlösningar är hård.

"Vi strävar efter internationell tillväxt via LetsGrow. De viktigaste åtgärderna handlar om att stärka försäljningen på våra befintliga marknader och att etablera oss på nya marknader. Ett annat mål är att utveckla företagets interna processer och rutiner samt produkternas tekniska egenskaper så att de i allt högre grad ska motsvara de internationella kraven."

Inom finansieringsprogrammet Team Finland LetsGrow erbjuder Finnvera ett lån utan säkerhet, Tekes finansiering för anskaffning av experttjänster och Finpro rådgivning i anslutning till tillväxt och internationalisering.

Digitalisering är ett viktigt verktyg för företaget.

"De elektroniska arbetsredskapen och den programvara som utvecklats för oss utgör i dag de viktigaste verktygen med tanke på utvecklingen av vår affärsverksamhet. Marknadsföringen på internet har möjliggjort en snabb internationalisering. Webben blir en allt viktigare marknadsföringskanal."

Tekes finansiering och Tillväxtbanans tjänster stöder

Med Tekes finansiering har Champion Door utvecklat en sektionell brandskyddsport, nya dukportar och en internationaliseringsstrategi för flera nya marknadsområden.

"Tekes finansiering har haft en stor betydelse för ett framgångsrikt genomförande av dessa projekt. Finansieringen har minskat de projektrelaterade riskerna och i hög grad påskyndat utvecklingen och bidragit till utvecklingen av affärsverksamheten."

Tillväxtbanan har erbjudit Champion Door utbildning och expertrådgivning på flera affärsområden. Informationen och utanförperspektivet har bidragit till att utveckla affärsverksamheten.

"Om fem år är Champion Door en världsledande och uppskattad tillverkare av stora portar", säger Karjalainen.

Bild: Champion Door

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus