Hilla skapar nya former av affärsverksamhet baserat på ICT-forskning

2015-02-09
Finland är mitt uppe i en stor strukturomvandling. Branscher i förändring och utnyttjandet av digitaliseringen kräver att nya ekosystem och konkurrenskraftiga lösningar utvecklas.

Forskningsprojekthelheten Hilla (High-tech ICT Leverage from Long-term Assetization) är ett experiment som finansieras av Tekes, där man piloterar en ny verksamhetsmodell. Hilla består av fyra områden som utnyttjar digitalisering: trådlös ICT, trafik, hälsa och välfärd samt industri. Hilla drivs av Uleåborgs universitet, VTT och Uleåborgs yrkeshögskola i samarbete med företag och BusinessOulu.

Hilla kombinerar forskning i världsklass, samprojekt av hög kvalitet mellan företag, innovationer inom den nya typens affärsverksamhet samt ett öppet samarbete såväl nationellt som internationellt. Projekthelheten syftar till att smidigt omdirigera ICT kompetens och forsknings- och utvecklingsverksamhet till snabbväxande industribranscher. Målet är att skapa ny global affärsverksamhet i Finland med hjälp av ICT-kompetens.

"Styrkan i Hilla-projektet ligger i det omfattande forskningsinnehållet och utnyttjandet av kompetensen inom den möjliggörande tekniken via forskning. Forskning underlättar producerandet av ny information till förmån för näringslivet inom den nuvarande förändringen av branscherna. Forskningens mål är att på bred front hjälpa ett stort antal branscher med digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Denna nya typ av kommersiellt utnyttjande av forskningsresultat kan locka även utländska investeringar och forskningscentraler till Finland, säger Ilona Lundström, ansvarig direktör för Tekes finansiering av stora företag och offentliga organisationer.

Growth Mill ger snabbare kommersialisering

Själva kärnan i Hilla utgörs av en ny verksamhetsmodell, Growth Mill, där man utnyttjar tillämpad forskning och modeller för affärsverksamhet som ständigt utvecklas.

"Growth Mill är ett nytt sätt att arbeta som är nationellt betydande. Det påskyndar kommersialiseringen av forskningsresultat och skapar gemensamma utvecklingsmiljöer som svarar på behoven inom industriella internet, kunskapsintensiv affärsverksamhet och tillverkningsindustrin. VTT:s mål är att i större utsträckning överföra detta nya verksamhetssätt till finländska företag. Genom en mångfaldigare användning strävar vi efter att påskynda kommersialiseringen av forskningsresultat", säger Petri Kalliokoski, utvecklingsdirektör vid VTT.

"Uleåborgs universitet, VTT, Uleåborgs yrkeshögskola och finländska företag som strävar efter internationell tillväxt förenar sina krafter genom Hilla på ett aldrig tidigare skådat sätt. Detta kommer att skapa ny nationellt betydande exportverksamhet och nya arbetsplatser. Hilla är öppen för alla intresserade företag som söker tillväxt och vill samarbeta med varandra och med forskningsinstitut för att skapa ny tillväxt", berättar en av de viktigaste utvecklarna av Hillas verksamhetsmodell, Jaakko Sauvola, professor vid Uleåborgs universitet.

Under de första 18 månaderna finansierar Tekes Hillas forskningsinstitut med över nio miljoner euro. Tekes är beredd att ge finansiering på cirka 35 miljoner euro till den femåriga Hilla-helheten, som totalt uppgår till cirka 50 miljoner euro.

Ytterligare information

Professor Jaakko Sauvola, Uleåborgs universitet
tfn 050 3839 272, jaakko.sauvola (at) oulu.fi

Forskningsdirektör Harri Kopola, VTT
tfn 040 5574 867, harri.kopola (at) vtt.fi

Vice föreståndare Jari-Pekka Rontu, Uleåborgs yrkeshögskola
tfn 050 532 5954, jari-pekka.rontu (at) oamk.fi

Direktör Ilona Lundström, Tekes
tfn 050 5577 678, ilona.lundstrom (at) tekes.fi

www.hilla.center

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus