Hela världen som marknad för digitalålderns luftrenare

2015-05-25
NaturVention från Jyväskylä har utvecklat en intelligent grönvägg som kombinerar ren natur, högteknologi och skandinavisk design. Världens förorenade metropoler ger en enorm marknadspotential.

NaturVentions unika intelligenta grönvägg Naava Smart utnyttjar ett koncept som naturen har finslipat under miljarder år. Växter binder och bryter ner orenheter i luften och använder dem som näring. Naava Smart suger upp inomhusluften genom växternas rotsystem, där en mikrobpopulation bryter ner och använder orenheterna i luften som näring. Den naturliga luftreningen ger en hälsosammare inomhusluft än maskinell luftrening.

Väggen mäter hela tiden 14 variabler och optimerar inomhusluften med tanke på hälsan. Med hjälp av vädersatelliter beaktar väggen väderlekens inverkan på inomhusklimatet och styr automatiskt bevattning, luftcirkulation och belysning.

Storstäder den största målmarknaden

"Människan tillbringar mer än 90 procent av sin tid inomhus och andas in i genomsnitt 14 kg inomhusluft dagligen. Utredningar visar att inomhusluften ofta är 2–5 gånger mer förorenad än luften utomhus. Problem förekommer inte enbart i gamla byggnader. Även i nybyggda hus innehåller inomhusluften ofta stora mängder kemikalier. En tredjedel av alla nybyggen får klagomål på grund av mängden kemikalier i luften", säger företagets grundare Aki Soudunsaari.

NaturVentions huvudsakliga marknad är världens största och mest förorenade städer, såsom Beijing, Tokyo, Paris och London. I dessa städer blir inomhusluften inte bättre av att man öppnar ett fönster, utan snarare tvärtom.

"Marknaden är global. I Kina bor 70 procent av befolkningen i områden där luftkvaliteten inte når upp till WHO:s rekommendationer. I Nordamerika orsakar hälsoproblem på grund av ohälsosam inomhusluft samhället kostnader som uppgår till 200 miljarder dollar årligen. Vi erbjuder storstädernas invånare en möjlighet att välja hurdan luft de vill andas."

Tekes stöder internationaliseringen

"Tekes finansiering har varit till stor hjälp för NaturVentions produktutveckling och underlättat arbetet med att förbereda företagets internationalisering. Vi har haft möjlighet att samarbeta med proffs inom olika branscher, koncentrera oss på det som är viktigast för oss och genomföra forskning av hög kvalitet. Med hjälp av Tekes finansiering har vi byggt upp en stadig grund för internationalisering, teknologiutveckling och forskning. Vi har också rekryterat kompetent personal", berättar Soudunsaari.

"Vi har kunnat ta flera risker för att bygga vidare inför framtiden, och resultatet syns i den lönsamma globala affärsverksamheten i form av efterfrågan och export. Inget av detta skulle ha varit möjligt utan finansieringen från Tekes."


Bild: NaturVention

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus