Finns den nya marknaden i USA?

2015-06-08
Över tio finländska små och medelstora företag får svar på den frågan före årets slut. Dessa företag deltar i Tekes och UCLA-universitetets ansedda Global Access-program.

I GAP-programmet får små och medelstora företag en omfattande affärsplan för USA-marknaden. Planen görs upp av branschproffs som verkat inom affärslivet i många år och som kompletterar sitt kunnande med MBA-examina vid världens toppuniversitet. Som slutarbete gör de upp affärsplaner för företagen, utifrån vilka företagen kan besluta om man ska ge sig in på den nya marknaden. UCLAs affärsskola Anderson School of Management är en av de högst ansedda i världen.

Över 170 finländska företag har deltagit i GAP och deras erfarenheter har varit utomordentligt goda.

Yepzon från Tammerfors tillverkar positioneringsutrustning och -tjänster. För närvarande har man den största marknaden i Europa, med Finland, Estland, Italien, Spanien och Tyskland som viktigaste länder. Man har inte sedan tidigare direkt erfarenhet av USA-marknaden, men Yepzon har partnersamarbete med en aktör i USA med lokal erfarenhet.

"Via GAP-programmet hoppas vi få god marknadsinformation från två perspektiv; via vilken kanal ska vi sälja och med vilken marknadsföringsspets. Av MBA-teamet hoppas vi på ett aktivt grepp och absolut pragmatism. Mindre statistik och mer direkt information om potentiella kunder", säger verkställande direktör Otto Linna.

Helsingforsföretaget Midaxos internationellt belönade molnbaserade programplattform underlättar systematisering och styrning samt andra invecklade affärsprocesser vid företagsförvärv. Midaxo hjälper proffs inom företagsförvärv i bedömningen av köpobjekt och genomförande av integration. Exempel på användningsändamål är hantering av kontrakt och försäkringar. Kunder är flera av världens största företag, till exempel HP och Danfoss. Den viktigaste målmarknaden finns redan i USA.

Tusbyföretaget Icebridge tillverkar kyllösningar som fungerar utan elektricitet för flygbolag och spårbunden trafik. De viktigaste nuvarande marknaderna är Europa samt Mellanöstern.

Via GAP-programmet hoppas företaget få en grundlig uppfattning om möjligheterna på USA-marknaden samt en kartläggning av potentiella nya affärsområden.

I programmet GAP 2015 deltar de finländska företagen Enegia Group, Digital Foodie Oy, Haltian Oy, Temet Oy, Midaxo Oy, Oy Vallila Collection Ab, Yepzon Oy, Icebridge Oy, Vincit Oy, Conmio Oy, OptoFidelity Oy, Roidu Oy.


Bild: Icebridge

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus