Finland digital etta bland EU-länderna

2015-03-05
En studie som Europeiska kommissionen har gjort visar att Finland är det bästa EU-landet i en jämförelse av digitalekonomins humankapital.

När man studerar humant digitalkapital jämför man användningen av internet, medborgarnas grundläggande digitala färdigheter, andelen experter inom IT- och kommunikationsteknik bland de yrkesverksamma samt en hur stor andel av de utexaminerade som studerat naturvetenskaper, teknik, ingenjörsvetenskaper eller matematik.

I rapporten konstateras att i det här avseendet kan man säga att Finland är ett fullständigt utvecklat digitalt samhälle.

I en mera omfattande bedömning av digitalekonomi och -samhälle placerade sig Finland på fjärde plats bland sammanlagt 28 länder i kommissionens utvärdering. Här bedömde man bland annat bredbandstillgängligheten.

"Inom digitalt kunnande och digitala resurser har vi ett försprång, men våra små och medelstora företag har inte ännu gripit de möjligheter som digitaliseringen medför i samma utsträckning som man gjort i de övriga EU-toppländerna. Tekes uppmuntrar företagen just till detta. Digital.Finland.Go! den 11 mars är ett öppet evenemang där toppnamn uppträder. Teman är bland annat industriellt internet, hälsoteknologier och den nya generationens 5G-nät. Tekes öppnar snart också en ansökan där man kan ansöka om finansiering för projekt som utvecklar digital affärsverksamhet. Jag utmanar dig och ditt företag att delta i båda", säger direktör Ulla Hiekkanen på Tekes.

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus