Dataintrång i Tekes datasystem

2015-03-10
I Tekes ansökningssystem hittades i slutet av februari en säkerhetsbrist, som omedelbart åtgärdades.

Den upptäckta säkerhetsbristen gäller ansökningar som inlämnats sedan juni 2013 samt utkast till dessa, men inte bilagor så som projekt- eller affärsplaner. Säkerhetsbristen gäller inte heller kompletterande uppgifter, som inlämnats under behandlingen av ansökan eller mellan- och slutrapporter. Totalt berör säkerhetsläckan 3 622 kunder och dessas 8 323 ansökningar.

Enligt rådande uppgifter har informationen inte utnyttjats eller spridits ut.

Det är nu säkert att uträtta ärenden samt skicka in ansökningar. Ansökan kan läsas och skrivas ut via webläsaren, men kan inte skrivas ut i pdf-format. Säkerhetsbristen gällde pdf-utskrifter.

Vi beklagar incidenten och den oro den orsakat hos våra kunder.

Vi utreder saken med polisen och övriga myndigheter.

Anne Palkamo
comments powered by Disqus