Tillväxtföretagen är med om att skapa Finlands framtid

2014-04-01
Flera utvärderingar har samlats om betydelsen av tillväxtföretag och effekten av finansiering som påskyndar tillväxt. Finansieringen av i synnerhet nystartade innovativa företag ser ut att ha producerat en mångfaldig avkastning i förhållande till den investerade offentliga finansieringen.

Enligt Imperial College-professorn Erkko Autios undersökningar producerar 3–10 procent av företagen i varje åldersklass 50–80 procent av dess ekonomiska effekt. Det är viktigt att upptäcka dylika gasellföretag som genomgår en snabb tillväxt så att de garanteras en chans till framgång. I Tekes påskyndas tillväxtföretag dels genom direkt företagsfinansiering, dels med finansiering av nystartade innovativa företag (NIY), Global Access Program (GAP) och servicemodellen Tillväxtbana.

Finansieringen för nystartade innovativa företag (NIY) är riktad till gasellföretag. Programmet har enligt det kanadensiska The Evidence Network bedömning alstrat omsättning på minst 99 miljoner euro i Finland. Exempelvis har spelföretaget Supercell, databasarkitekten SkySQL, tunnfilmsytbeläggaren Beneq, Onbone, som utvecklat ett formbart gips av trä, och solfångartillverkaren Savo-Solar erhållit finansiering för nystartade innovativa företag. Omsättningen hos nystartade innovativa företag som Tekes finansierade ökade med i medeltal 150 procent per år.

"Om vi inte en gång i tiden hade fått det där lånet på några hundratusen euro av Tekes och miljonen NIY-finansiering, skulle vår framgång inte ha varit möjlig" konstaterar Supercells verkställande direktör Ilkka Paananen om NIY-finansieringen. Supercell har betalat mer än 50 miljoner euro i skatt till Finland, dvs. redan nu hälften av all finansiering för nystartade innovativa företag som finansierats med offentliga medel åren 2008–2012.

Kritiskt för Finlands konkurrenskraft är också internationalisering av tillväxtföretagen och ökning av exporten. Global Access Program eller GAP-programmet, som genomförs i samarbete med UCLA Anderson School of Management, hjälper företag att utreda affärsmöjligheter på Förenta staternas marknad. Enligt The Evidence Network har GAP-programmet ökat Finlands bruttonationalprodukt med 20,5 miljoner euro. Kostnaderna för programmet har varit 1,2 miljoner euro.

För företag som siktar på snabb tillväxt och internationalisering erbjuder Team Finland -nätverkets aktörer gemensamt servicemodellen Tillväxtbanan. Varje företag som valts till Tillväxtbanan anvisas en kundansvarig, Tillväxtlots, som söker fram de lämpligaste offentliga expert- och finansieringstjänster och samordnar samarbetet mellan olika aktörer. Enligt Tillväxtbanas halvtidsutvärdering uppskattar företagen kunnandet hos sin Tillväxtlots och anser att de får nödvändig information om destinationslandet.

Tekes har samlat företagen som det finansierat i kartappar där företagen har placerats på Finlands karta. I kartapparna finns alla tillväxtföretag som fått finansiering av Tekes samt företag som haft framgång på olika listor. Företagen kan också filtreras till exempel enligt deltagande i NIY, GAP och Tillväxtbanan.

Tillväxtföretag som Tekes finansierat på Finlands karta (på finska)

Tillväxtföretag som Tekes finansierat och som haft framgång på olika listor på Finlands karta (på finska)

The Evidence Network: Assessment of the Impact of the Young Innovative Companies Programme (pdf)

The Evidence Network: Impact of the Global Access Programme (GAP) (pdf)

Mer information

Jussi Kajala
Tekes
tfn 050 5577 648
jussi.kajala (at) tekes.fi

comments powered by Disqus