Tekes startar program för att utnyttja digitaliseringen

2014-10-06
Eftersom företag förnyar sig och strävar efter internationell tillväxt har digitaliseringen en avgörande ställning i de nya programmen. Beslutet om att starta de nya programmen fattas i oktober.

Ett program inom ramen för industriellt internet uppmuntrar företag, oberoende av bransch, att genom digitalisering skapa helt nya tjänster och modeller för affärsverksamhet. Målet med programmet Hälsa genom bitar (Terveyttä biteistä) är att göra Finland till ett centrum för digital hälsa där internationellt framgångsrika företag växer och utvecklas. Målet med programmet 5thGear är att hålla Finland i toppen av kompetensen inom trådlös teknologi. Ett land där nya lösningar pilottestas och som lockar till sig internationella investeringar.

I Finland finns flera uppmuntrande exempel på hur digitaliseringen kan utnyttjas, men det behövs många fler och snabbt. Mekitec inför intelligens i tillsynen över livsmedelskvaliteten och CyberLightning visualiserar data som olika sensorer producerat. Greenled hämtade produktionen av LED-belysningslösningar tillbaka till Finland från Kina och utvecklar dem att bli ännu smartare. Enevo omvälvde avfallshanteringen genom sina sensorer.

Bland Tekes finansieringsansökningar, söker man efter nya, motsvarande framgångshistorier som utnyttjar digitaliseringen. Ansökan pågår till den 16 oktober.

"Digitaliseringen känner inga branschgränser och väntar inte på någon. Tiden är här och nu. Finlands starka ICT-kompetens är ett trumfkort som vi måste förstå och kunna använda. Gräv fram de produktionsutvecklingsidéer som inte använts ur skåpen, gör något nytt, prova och pilotera. Vi delar på kostnaderna", uppmuntrar Tekes generaldirektör Pekka Soini.

Programmens omfattning uppskattas till 300 miljoner euro, varav Tekes andel är cirka 150 miljoner.

Tekes är även med och startar en kampanj där man uppmuntrar små- och medelstora företag att anställa personer som har kompetens inom digital affärsverksamhet att förbättra produktiviteten och konkurrenskraften. Tekes kan betala hälften av arbetstagarens lön under en viss tid (6–12 månader). Målet är att sysselsätta experter inom digitalisering permanent.

Ytterligare information

Industriellt internet
Marko Heikkinen
tfn 050 5577 773
marko.heikkinen (at) tekes.fi

Hälsa genom bitar (Terveyttä biteistä)
Auli Pere
tfn 050 5577 799
auli.pere (at) tekes.fi

5thGear
Mika Klemettinen
tfn 050 5577 647
mika.klemettinen (at) tekes.fi

Läs också

Näringsminister Vapaavuori: Tekes storprogram ger Uleåborgsregionen komponenter för ny tillväxt

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus