Tekes ger fart åt cleantech-branschen och utvecklar ny affärsverksamhet inom bioekonomi

2014-05-14
Innovationsfinansiären Tekes ser den nationella cleantech-strategin som ett positivt tecken på en reform av Finlands industri. Tekes har redan i flera år genom sina program stött projekt med anknytning till bioekonomi.

Statsrådet godkände i dag den nationella cleantech-strategin med vilken man stakar ut riktningen för att utveckla Finland till det ledande landet inom ren teknologi i världen. Det är fråga om ett viktigt mål med tanke på Finlands framgång: cleantech är ett område som förutspås växa kraftigt under de närmaste åren. I bakgrunden för tillväxten inom ren teknologi ligger den reglering med vilken man strävar efter att hejda klimatförändringen, den allt knappare tillgången på energi och naturresurser samt den ökade miljömedvetenheten hos konsumenterna.

Finländska företag har redan hakat på de möjligheter som den rena teknologin erbjuder vilket även har varit synligt i den finansiering som Tekes beviljar företag. Tekes finansiering av energi- och miljöbranschen har ökat kraftigt sedan 2006. Förra året beviljades finansiering till ett belopp på 234 miljoner euro.

"Projekten siktade oftast på en förbättring av energieffektiviteten, miljövänliga processer och förnybar energi. Även ICT har fortsättningsvis en viktig roll", säger Teija Lahti-Nuuttila, direktör för ansvarsområdet Hållbar ekonomi vid Tekes.

Med stöd av Tekes finansiering har man utvecklat bland annat de smarta elnäten, lösningar för avfallshantering och energieffektiviteten i byggnader. År 2013 rapporterade Tekes kunder om över 600 cleantech-innovationer.

Cleantech-företag kan få finansiering till exempel via Tekes program Groove, som koncentrerar sig på förnybar energi, och Green Mining, som specialiserar sig på ren gruvindustri. Också det nyaste programmet De arktiska haven finansierar cleantech-projekt.

Inom programmen påskyndar man internationell tillväxt hos företag inom cleantech-branschen. Till exempel Biolan, som utvecklar ekologiska produkter, och AW-Energy, som skapar affärsverksamhet ur förnybar energi, är kunder inom programmen.

"Finlands styrka är att vi kan dra nytta av knappheten – oberoende om det är fråga om rent vatten eller energi. För att vi ska kunna föra ut vår kompetens också på den globala marknaden behöver våra företag experimentmiljöer för sina innovationer", säger Lahti-Nuuttila.

Utvecklingen av ny affärsverksamhet inom bioekonomi är Tekes svar på regeringens strategi

Statsrådet godkände även principbeslutet om den nationella bioekonomistrategin. Dess mål är att öka kompetensen och innovationen inom branschen, puffa på företag att haka på de möjligheter som bioekonomin erbjuder och skapa ny affärsverksamhet ur bioekonomi.

"Finland har bra utgångspunkter att utvecklas till ett pilotland inom branschen. Vi har kompetens, företag och ett gott anseende gällande behandling av biomassa från skogar och åkrar. Dessutom har vi en stark tradition av att arbeta på ett resurseffektivt sätt och skapa samarbete mellan olika aktörer", säger Teija Lahti-Nuuttila.

De första tillämpningarna inom bioekonomi härrör till de biobränslen som utvecklades inom programmet BioRefine som avslutades redan i förfjol. Ett bra exempel på ett projekt inom programmet är Fortums, Metsos, UPM:s och VTT:s koncept där bioolja som ersätter tung brännolja produceras i en anläggning integrerad i en cirkulerande fluidiserad bäddpanna. Förra året började man producera bioolja i anslutning till Fortums kraftverk i Joensuu.

För två år sedan startade Tekes programmet Green Growth genom vilket man hittills har finansierat bland annat många lovande projekt med anknytning till återvinning av bioavfall.

Teija Lahti-Nuuttila hoppas att det kommer nya företag och utvecklare inom bioekonomin. Tillämpningar kan hittas inom branscher såsom medicin, kosmetik eller inredning. Gällande nya tillämpningsområden har man kommit längst med innovationer med anknytning till bio- och kompositmaterial.

"Biomaterialen vinner över oftast konkurrerande produkter i fråga om lätthet, hållbarhet, energieffektivitet och återvinningsbarhet. De skapar en klar nytta för företag och slutanvändare", lovar Lahti-Nuuttila.

Mer information

Direktör Teija Lahti-Nuuttila
tfn 050 5577 873
teija.lahti-nuuttila (at) tekes.fi


Sanna Nuutila

comments powered by Disqus