Tekes finansiering skapar omsättning och arbetsplatser

2014-01-27
De statliga skattemedel som placerats via Tekes skapar ny affärsverksamhet och nya arbetsplatser. Bland de företag som fick finansiering ökade omsättningen i nystartade innovativa företag femdubbelt och omsättningen i små och medelstora företag 20 procentenheter mer jämfört med andra motsvarande företag.

Tekes uppgift är att åstadkomma en hållbar tillväxt i ekonomin och välfärd hos människor och miljön. Tekes finansierar projekt som syftar till att bli föregångare inom forskning, utveckling och innovation.

"Vi söker modiga nya öppningar, projekt som siktar på genombrott, radikala förnyelser. Vårt mål är att hjälpa företag att skapa ny affärsverksamhet ur styrkor och nya öppningar", linjerar Tekes generaldirektör Pekka Soini.

"Vår viktigaste målgrupp är företag som strävar efter tillväxt genom internationalisering. Största delen av de finländska tillväxtföretag som nått framgång i världen är våra kunder. Det här tyder på att vår finansiering är träffsäker", säger Soini.

"Startup-företag utgör fröna för tillväxt, och de stora företagen och forskningsorganisationerna är viktiga kunskapsutvecklare och nätverksbildare bland experter", beskriver han kundgrupperna.

Verksamhet med bevisad effek

År 2013 placerade Tekes 577 miljoner euro i företags och forskningsorganisationers projekt. Av de 349 miljoner euro som riktades till företagsprojekt tillföll 67procent, totalt 234 miljoner euro, små och medelstora företag. Ur de projekt som avslutades under året skapades 1 270 produkter, tjänster eller processer och 1 030 patenten.

Företagsjämförelserna visar att Tekes finansiering har en utmärkt träffsäkerhet. Under 2009–2012 ökade omsättningen i de små och medelstora företag som Tekes finansierat med 20 procentenheter snabbare än i andra motsvarande företag. Arbetsplatsernas antal ökade med 17 procentenheter snabbare. Den årliga exporttillväxten var 20 procent.

Omsättningen i de nystartade innovativa företag som Tekes finansierat ökade femdubbelt jämfört med jämförelseföretagen. Den årliga tillväxten var i genomsnitt 150procent 2006–2010. Finansieringen från Tekes stödde planeringen och ledningen av företagens affärsverksamhet och deras förmåga att dra till sig investeringar från den privata marknaden. Tekes har finansierat 198 företag med totalt 127 miljoner euro under 2007–2013.

I projekten Innovation Mill och Idéer i omlopp kommersialiseras affärsidéer och teknologier som frigörs från stora företag. I projektet föddes 74 tillväxtföretag under drygt tre års tid. Tekes har finansierat projekten och de företag som fötts inom ramarna för dem med sammanlagt 19 miljoner euro. Därtill har företagen samlat 15 miljoner euro i riskkapital.

Omsättningen för Finlands spelindustri har blivit mer än nio gånger större sedan 2009 och är nu cirka 800 miljoner euro. Under samma tid har antalet anställda fördubblats. Branschen sysselsätter nu cirka 2 200 personer. Tekes långsiktiga och systematiska finansiering har spelat en viktig roll i spelindustrins tillväxt. Branschens framgång grundar sig på företagens starka kärnkompetens, kreativitet och innovationsförmåga, som inte enkelt kan flyttas bort från Finland.


Anne Palkamo

comments powered by Disqus