Rosetta landade framgångsrikt på en komet

2014-11-24
Rosetta landande med framgång på en komet efter en tio år lång dramatisk färd. Finsk teknologi spelade en nyckelroll när en av människan tillverkad apparat för första gången fick hoppa på en komet.

Europeiska rymdorganisationen ESAs sond Rosetta landade på kometen 67P/Churyumov–Gerasimenko onsdagen den 12 november. Under landningsögonblicket var kometen på 510 miljoner kilometers avstånd från Jorden, vilket gjorde prestationen speciellt svår. Landningen av Rosettas landare Philae gick bra, men alla dess skruvar borrade sig inte i kometens yta.

Rosetta har som avsikt att samla information om hur kometer och asteroider har uppkommit samt om solsystemets ursprung och utveckling.

Kostnaderna för Rosetta-programmet är sammanlagt 1,3 miljoner euro. ESA beställde i slutet av 1990-luvun av den finska industrin teknologi som utnyttjas i Rosetta för sammanlagt 13 miljoner euro. Den huvudsakliga leverantören var Patria, som tillverkade stommen och effektkontrollenheterna för Rosetta.

Meteorologiska institutet realiserade teknologin i många av Rosettas vetenskapliga mätinstrument, till exempel för instrumenten som först rörde kometens yta för att mäta vattenhalten. Tekes, Meteorologiska institutet och Finlands Akademi finansierade detta forsknings- och utvecklingsarbete med cirka fem miljoner euro.

Som bäst är Philae i viloläge och väntar på att batterierna ska laddas när kometen närmar sig solen.

Läs mer

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus