Finansieringen för nystartade innovativa företag förnyas i början av 2015

2014-09-29
I och med förnyelsen kommer målföretagens övre åldersgräns att sänkas och lånet blir en del av finansieringen. Förnyelserna är en följd av reformen av Europeiska unionens lagstiftning om statligt stöd.

Finansieringen för nystartade innovativa företag är riktad till de mest lovande finländska startup företagen. Med finansieringen stöder man företagens tillväxt och internationalisering. Tekes tar i bruk förnyelserna från och med början av 2015. Ändringarna är en följd av förnyelserna i Europeiska unionens lagstiftning om statligt stöd. Förnyelserna tas i bruk på ett sådant sätt som gynnar finländska startup-företag på bästa möjliga vis.

Förnyelsen gäller företagens ålder och finansieringsmodell. Finansieringen för nystartade innovativa företag kan från och med början av 2015 beviljas till innovativa företag som är yngre än fem år jämfört med den tidigare gränsen som var sex år.

Enligt den nya modellen kan ett företag finansieras med 500 000 euro i understöd och 750 000 euro i lån. Den totala finansieringen bestående av en kombination av understöd och lån uppgår till högst 1,25 miljoner euro. Tidigare uppgick finansieringen till 1–1,25 miljoner euro, beroende på företagets hemort. Nu är stödets storlek samma för alla företag. Kravet på att företagen ska satsa på forskning och utveckling sänks från nuvarande 15 procent till 10 procent och begränsningarna angående annat offentligt stöd upphävs, vilket ger företagen mer flexibilitet än tidigare.

”Finansieringen för nystartade innovativa företag är flexiblare än tidigare och garanterar en avsevärd finansiering för de bästa startup-företagen. Generellt sett övergår Tekes beviljanderätt mot lån och därför erbjuder vi också lån som en del av Finansieringen för nystartade innovativa företag”, berättar Jukka Häyrynen, direktör för ansvarsområdet Nystartade företag.

Tekes Kapitalinvestering Ab, som i år börjar placera i fonder som placerar i tillväxtföretag i tidig fas, bekräftar för sin del finansieringen av startup-företag. Häyrynen påpekar också att företag som erhållit Finansiering för nystartade innovativa företag har bra möjligheter att samla privat kapital och allt mer också från utlandet.

Den nya modellen träder i kraft i början av 2015 men fram till den 15 oktober ska företag ansöka om finansiering enligt den gamla modellen.

Ytterligare information

Marjo Ilmari, direktör
marjo.ilmari(at)tekes.fi
tfn +358 50 5577 668

Kristiina Laurila, finansieringsdirektör
kristiina.laurila(at)tekes.fi
tfn 050 5577 780

Josi Tikkanen
comments powered by Disqus