Energifylld vecka – EnergyWeek lockar två tusen experter till Vasa

2014-03-13

Nordens mest betydande energiteknologikluster EnergyVaasa ger energi åt hela Vasaregionen. Under årliga Vaasa EnergyWeek samlas företag från energibranschen för att nätverka och göra business. EnergyWeek ordnas nu för tredje gången den 17–20.3. Förra året lockade veckan 2 000 experter inom energibranschen till Vasa, och i år väntas ännu flera besökare.

Veckan består av sex olika evenemang och besökarna har möjlighet att bredda sina professionella nätverk, för EnergyWeek erbjuder intressanta evenemang och forum för experter både inom den offentliga och privata sektorn.

Veckan öppnas av Energi- och miljöseminariet som arrangeras på Vasa stadshus 17.3. Ämnet koldioxidsnålt samhälle samt temat ”Hållbara energilösningar”, för vilket Vasaregionen ansvarar i INKA (Tekes program Innovativa städer) -programmet, är seminariets huvudfrågor. Seminariet är avsett för beslutsfattare inom energi- och miljöpolitik, representanter från offentliga organisationer och företag samt andra som är intresserade av energi- och miljöpolitik.

Tisdag 18.3 arrangeras seminariet Biogas Botnia 2014 för första gången. Seminariet koncentrerar sig på främjandet och utnyttjandet av biogas i Västerbotten, Västernorrland och Österbotten. Målet är att väcka diskussion om biogasens möjligheter i regionen bland publiken, privata beslutsfattare, forskare samt producenter och användare av biogas.

På tisdag (18–19.3) börjar också Vaasa Wind Exchange på Vasa stadshus. Wind Exchange arrangeras nu för fjärde gången. Evenemanget samlar både finländska och utländska sakkunniga inom vindkraftsbranschen för att nätverka. Vindkraftsaktörerna presenterar sin verksamhet, och deltagarna får höra flera föredrag som hålls av bl.a. vindkraftsplanerare, komponenttillverkare och myndigheternas representanter.

Renewable Efficient Energy IV lockar i sin del experter inom förnybara energiformer 19–20.3 till Vasa universitet. Första seminariedagen koncentrerar sig på vindkraft och speciellt vindkraftens anslutning till nätverk. Under den andra dagen ligger fokus på förnybara energikällor samt smarta elnätverk.

Under energiveckans sista dag 20.3 är ett av de behandlade teman energieffektivt byggande. Seminariet Energy and Buildings diskuterar byggandet av nästan nollenergihus i det nordiska klimatet.

Under sista dagen arrangeras även veckans andra nykomlingsseminarium Vaasa Energy Innovation & Entrepreneurship Forum Där samlas företag och investerare, som är intresserade av att investera i startup-företag och -teknologier. Målet är att skapa det största startup-evenemanget inom energisektorn i Europa.

Mera information om evenemangen hittar du på www.energyweek.fi

comments powered by Disqus