Allt det intressanta om rymden – Space Finland

2014-09-09
Space Finland erbjuder företag i rymdbranschen, forskningsinstitut, experter och alla som är intresserade av ämnet aktuell information om hur rymden kan utnyttjas i affärsverksamhet, forskning och vardagslivet.

På Space Finland -webbplatsen hittar du bl.a. en infograf över rymdverksamheten i Finland samt en förteckning över branschens företag i Finland. Båda uppdateras regelbundet. Space Finlands mål är att skapa en hubb och sammanslutning i rymdbranschen som diskuterar och kontinuerligt producerar nytt material i ämnet.

Den finska synvinkeln får prioritet i Space Finland, men utländska händelser rapporteras också. Språken på webbplatsen är finska och engelska.

Space Finland -webbplatsen rapporterar i slutet av året i synnerhet om Rosetta-radarns färd. Kommunikationen sker i samarbete med Europeiska rymdorganisationen ESA:s Suomi-blogg och Tiedetuubi-webbplatsen.

Läs mer

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus