Tekes inleder ett program för utnyttjande av biologisk information inom affärsverksamheter

Målet med programmet är att utveckla affärsverksamheterna för små och medelstora företag inom biobranschen samt att sammanföra aktörer inom bio- och ICT-branscherna för att skapa helt nya industribranscher och affärsverksamhetsmodeller.

Mängden biologisk information ökar i en oerhörd takt. Marknaden för den globala bioinformatiken uppskattas öka under det inkommande året till sex miljarder dollar (USD). På marknaden finns behov av nya tjänster och för effektivare verktyg som bidrar till ökad affärsverksamhet.

Bland annat inom läkemedelsutvecklingen framskrider man mot individuella vårdlösningar vilket förutsätter kännedom om sjukdomens biologiska utgångspunkter. Det enorma behovet av informationsbehandling som detta förutsätter skapar möjligheter för ny affärsverksamhet både inom läkemedels-, diagnostik- och små serviceföretag.

Samarbetet med små och mellanstora företag möjliggör också förnyande av traditionella industribranscher. Livsmedelsindustrin kan t.ex. vid utvecklande av hälsosamma och säkra livsmedel utnyttja den information som kostvetenskapen bidrar med. Genom tolkning av informationen om miljöförhållandena kan man producera lösningar till frågor som berör luftkvaliteten och vattendragens eller jordmånens tillstånd. Miljömätningarna är en av de mest intressanta applikationerna inom området Bio-IT.

Inom programmet BioIT – Lösningar för biologisk information – betonas byggandet av nya värdenätverk. Speciellt intressant är att få traditionella aktörer inom ICT-branschen att samarbeta med bl.a. biologer, genetiker och miljöforskare. För tillfället är ca 40 specialiserade företag verksamma inom området och det syns att branschen erbjuder betydande möjligheter för tillväxt och förnyelse både för nya och för redan etablerade aktörer.

Programmet BioIT pågår i två år och dess omfattning är dryga 10 miljoner euro varav Tekes andel är 6,5 miljoner. Programmet förverkligar riktlinjerna i Tekes strategi genom att kombinera det digitala med utvecklande av lösningsinriktade tjänster för att uppnå en temahelhet för livskraftiga människor.

www.tekes.fi/ohjelmat/bioit (på finska)

comments powered by Disqus