Tekes hjälpte finländska företag till framgång ute i världen

Finländska tillväxtföretag klarade sig bra i många kraftmätningar förra året. Största delen av de framgångsrika företagen är kunder hos Tekes. Det här är ett tecken på den utmärkta träffsäkerheten i Tekes finansiering.

”Med en liten satsning – Tekes finansiering är bara omkring tre procent av företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet – har vi åstadkommit en stor effekt. Över 80 procent av de Tekes kunder som lyckats i sin innovationsverksamhet säger att finansieringen från Tekes har haft stor betydelse för framgången”, säger Tekes generaldirektör Pekka Soini.
 
Tekes kundkrets bestod förra året av ca 2 200 företag samt av alla universitet och offentliga forskningsorganisationer.
 
”Vi fick 2 900 ansökningar om finansiering och 1 700 förfrågningar via sonderingstjänsten. Vi fattade 1 640 positiva finansieringsbeslut om sammanlagt 570 miljoner euro. Över hälften av finansieringen riktade sig till tjänster vars betydelse inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet bara har ökat”, kommenterar Pekka Soini siffrorna från förra året.
 
Av finansieringen till företagsprojekt gick 68 procent till små och medelstora företag. Också den här andelen växte i betydlig grad från året förut.
 
I de projekt som avslutades förra året uppstod sammanlagt 1 260 nya eller ersättande produkter, tjänster eller processer och nästan 1 000 patent eller patentansökningar. Som resultat av projekten i de små och medelstora företagen väntas en omsättning på 6,2 miljarder under projektens målår.
 
Antalet konkurser av Tekes kunder ökade något från året förut, men är fortfarande relativt sett på samma nivå som antalet konkurser i Finland i allmänhet.
 
”Utan floppar inga toppar”, påpekar Soini.
 
”Utgångspunkten för Tekes verksamhet är att inspirera kunderna att förnya sig. Förnyelse är livsviktig för att vi ska hållas på toppen. Vi uppmuntrar våra kunder att flinkt pröva på nya saker. Samma modell för flinka försök följer vi också i vår egen verksamhet i år”, säger Pekka Soini.
 
Exempel på resultat av projekt som Tekes finansierat finns på finska i
Projektgalleriet http://www.hankegalleria.fi/

Årsöversikt 2012

comments powered by Disqus