Tekes gör sin organisation smidigare

Tekes nya organisationsmodell börjar bli klar. Fredagen den 21 december fattade Tekes styrelse beslut om utnämningen av direktörerna för ansvarsområdena.

”När vi gestaltade Tekes nya organisation utgjordes våra rättesnören av att utgå från kundernas behov, tydliga ansvarsområden samt organisationens förmåga att fungera snabbt, effektivt och flexibelt”, säger Pekka Soini, som tillträdde som generaldirektör för Tekes i september.

I den nya organisationen är 11 ansvarsområden samt den interna granskningen underställda generaldirektören. Tre ansvarsområden är uppdelade enligt kundsegment, tre enligt de prioriterade innehållen och fem som helheter med inslag av de övriga ansvarsområdena. Direktörerna för ansvarsområdena är medlemmar i Tekes ledningsgrupp.

Styrelsen har utsett följande direktörer för ansvarsområdena:

 • Jukka Häyrynen med ansvar för tjänster för nystartade företag
 • Martti Äijälä med ansvar för tjänster för tillväxtföretag som står inför internationalisering
 • Riikka Heikinheimo med ansvar för tjänster för stora företag och offentliga organisationer
 • Teija Lahti-Nuuttila med ansvar för naturresurser och hållbar ekonomi
 • Minna Hendolin med ansvar för den livskraftiga människan
 • Reijo Kangas med ansvar för den intelligent bygg livsmiljön
 • Ari Grönroos med ansvar för styrning och stöd av finansiering
 • Jenni Nevasalo med ansvar för utveckling av arbetslivet och personalen
 • Ulla Hiekkanen-Mäkelä med ansvar för marknadsföring och kommunikation
 • Hannu Kemppainen med ansvar för styrning och internationell verksamhet
 • Juha Sarkio med ansvar för de gemensamma stödtjänsterna

”Den nya organisationens smidighet illustreras även av att direktörerna valts för en begränsad tidsperiod, huvudsakligen för tre år”, säger Pekka Soini.

”Ansvarsområdet utveckling av arbetslivet och personalen är ett experiment, där vi kombinerar utvecklingen av arbetslivet i Finland och utvecklingen av Tekes personal. Genom detta experiment strävar vi efter att lära oss ett nytt sätt att utveckla dessa frågor sida vid sida. Samtidigt vill vi genom vårt eget exempel uppmuntra alla organisationer att pröva på nya verksamhetssätt”, berättar Pekka Soini.

Förberedelserna för verksamhetens övergång i den nya organisationen görs under början av året. Den nya organisationen träder i kraft den 1 april 2013.

”Kundservicen och behandlingen av finansieringsansökningar fortsätter hela tiden som vanligt. För oss är det särskilt viktigt att se till att en god kundservice tryggas även vid förändringar”, försäkrar Pekka Soini.

comments powered by Disqus