Team Finland till din tjänst

Team Finland -nätverkets viktigaste uppgift är att främja Finlands ekonomiska intressen och Finlandsbilden ute i världen.

Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen: Finlands externa ekonomiska relationer, finländska företags internationalisering, Finlandsbilden samt utländska investeringar i Finland.

Nätverkets syfte är att sammanföra centrala myndigheter och organisationer inom dessa områden, effektivisera samarbetet mellan dem och erbjuda kunderna ett enklare sätt att få tillgång till ett omfattande tjänsteutbud.

Tekes opererar som en del av Team Finland med innovationsfinansiering och som global nätverkare av finska företag och forskningsinstitut.

Läs mer

comments powered by Disqus