Team Finland Future Watch identifierar framtida affärsverksamhetsmöjligheter

2013-10-29
Nätverket Team Finland erbjuder i framtiden små och medelstora företag skräddarsydda internationella förhandsuppgifter om affärsverksamhetsmöjligheter runt om i världen.

Målet med tjänsten Team Finland Future Watch är att förmedla information om internationella trender i en enhetlig form som är användbar för företagen. Tjänsterna inom Team Finland Future Watch skapas för företagsgrupper, men enskilda företag kan utnyttja informationen. Man försöker förutse trender 2–5 år framåt. Målgruppen är till exempel tillväxtorienterade företag som deltar i Tillväxtbanans och Tekes program.

Via nätverket Team Finland kan vi förmedla värdefull information till finländska små och medelstora företag som strävar efter internationell tillväxt. Vi identifierar framtida affärsverksamhetsmöjligheter samt förändringar i verksamhetsmiljön och förmedlar denna information vidare till små och medelstora företag", berättar servicechef Heli Karjalainen, som ansvarar för att utveckla tjänsten inom Tekes.

I startskedet prövas olika informationskällor som används för att förutse trender i Ryssland, USA, Kina och Indien. Dessutom samlar man information från Brasilien. Även nya, stigande trender rekognoseras med hjälp av ett bredare och mer omfattande representationsnätverk.

På webbsidorna som skapats för tjänsten Team Finland Future Watch samlas allt förhandsmaterial som nätverket Team Finland fått fram. Där finns även information om kommande kundtillfällen inom Team Finland Future Watch.

Tekes har huvudansvaret för utvecklingen av Team Finland Future Watch, som ännu är under arbete. De viktigaste organisationerna bakom prognostiseringen är Tekes, Finpro och utrikesministeriet. Sitra, VTT, EK och Finnvera deltar också i verksamheten. Verksamheten inom Future Watch leds av en styrgrupp vars ordförande är överdirektör Petri Peltonen vid arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare information och kontaktpersoner:

Servicechef Heli Karjalainen, Tekes, tfn +358 2950 55746

Direktör Eero Silvennoinen, Tekes, tfn +358 2950 55813

Ytterligare information i tjänsten Team Finland Future Watch

comments powered by Disqus