Programvarubranschen fortsätter växa

Trots recessionen fortsatte datateknikbranschen att växa i fjol. Tekes sporrar företagen i branschen att växa ännu mer och bli internationella.

Enligt den översyn (pdf) som teknologiindustrin publicerade i januari, steg Finlands datateknikföretags omsättning år 2012 med sex procent till 7,2 miljarder euro. Omsättningen för branschens service- och programvaruföretag uppskattas även under första delen av detta år bli större än för samma period förra året.

Även enligt programvaruföretagarna Ohjelmistoyrittäjät ry:s färska medlemsförfrågan förväntar sig små och medelstora företag ökad omsättning. Ungefär hälften av dem som svarade på förfrågan håller på att anställa ny arbetskraft.

Den finansiering som Tekes riktat till programvaruföretagen växte under år 2012 jämfört med föregående år med så mycket som 20 miljoner euro till sammanlagt 90 miljoner. I fjol var det tydligt att den största delen av finansieringen var riktad till programvaruföretag som var yngre än sex år.

"Programvarubranschens betydelse har varit och är fortfarande mycket stor för Finland. Tekes vill stärka denna hörnsten i Finlands industri mer än förut. Vi vill att våra unga programvaruföretag ska växa och bli internationella. Med våra mångsidiga tjänster kan vi finansiera deras flinka försök lika mycket som t.ex. utvecklingen av affärsverksamheten och den långsiktiga produktutvecklingen", säger branschdirektör Risto Setälä från Tekes.

Tekes har också finansierat flera projekt som utvecklat verksamhetsmodeller för innovativ upphandling. För små företag är det definitivt viktigt att det blir lättare att lyckas när de deltar i offentliga upphandlingar. På exportmarknaden ger de inhemska referenserna den trovärdighet som programvaruföretagen behöver.

comments powered by Disqus