Presidenten stadfäste lagändringarna om Tekes

2013-12-18

Republikens president har stadfäst ett lagpaket som innehåller en ändring av lagen om Tekes, en lag om aktiebolag som placerar i kapitalfonder för tidig fas samt tre andra lagändringar som har samband med dem.

Lagändringen om Tekes har två kärnpunkter: Tekes namnändring och expansionen av Tekes verksamhet till att omfatta kapitalinvestering i företag i tidig fas.

Tekes officiella namn från den 1 januari 2014 är Innovationsfinansieringsverket Tekes. Normalt används också i fortsättningen kortformen Tekes.

Lagändringen gör det möjligt för Tekes att grunda företag för kapitalinvesteringsverksamhet. Företaget som grundas börjar under 2014 investera i fonder som placerar i företag i tidig fas. Syftet med verksamheten är att stärka och göra finansieringsutbudet mångsidigare för företag i tidig fas i Finland.

Lagförslaget med motiveringar (pdf)


Anne Palkamo

comments powered by Disqus