Servicemodellen för Tillväxtbanan utvidgas – över hundra företag är redan med

Tillväxtbanan, ett accelerationsfält för företag som eftersträvar tillväxt och internationalisering, befäster sin ställning som en offentlig servicemodell. Servicen utvidgas inom kort med cirka 60 nya företag.

Tillväxtbanan, som togs i bruk våren 2011, har ständigt utvidgats. Under ansökningstiden, som inleddes i samband med Team Finland-evenemanget i början av september, mottogs över hundra ansökningar. Företagen som lämnade in ansökningar representerar på ett omfattande sätt olika branscher från olika delar av Finland.

På basis av ansökningarna väljs cirka 60 nya företag som står inför internationalisering till Tillväxtbanan, vilket ökar antalet deltagande företag till över hundra. Valet av företag är för närvarande på slutrakan. Avsikten är att urvalsförfarandet ska bli en fortlöpande process under 2013.

Antalet namngivna personer som ansvarar för kundrelationerna i sin helhet, dvs. tillväxtlotsar, har under detta år ökats till över 40. I och med Tillväxtbanan får företagen som eftersträvar tillväxt och internationalisering tillgång till alla tjänster inom ANM-koncernen på ett och samma ställe på ett samordnat sätt.

Tillväxtbanan tillhandahålls av Finnvera, Finpro, ELY-centralerna, Tekes, Finlands Industriinvestering och Patent- och registerstyrelsen.

Läs mer

comments powered by Disqus