Team Finland -finansieringsansökan och internationaliseringstjänster inom temat "Hållbar tillväxt"

Utlysningsperiod: må 22.12.2014 - on 15.04.2015

Tekes förbereder i samarbete med andra Team Finland-aktörer en finansieringsansökan för företag, forskningsorganisationer samt samprojekt mellan företag och forskningsorganisationer inom temat Hållbar affärsverksamhet.

Ansökan är en del av Team Finland-kampanjen som startar i januari 2015 för att ge fart åt finländska små och medelstora företags internationella affärsverksamhet inom cleantech och bioekonomi. I kampanjen utnyttjas Team Finland-partners tjänster på ett nytt sätt.

Vi söker företags och forskningsorganisationers projekt som främjar tillväxt och förnyelse av internationell affärsverksamhet i små och medelstora företag. Särskilt önskas pilot- och demonstrationsprojekt i företag.

Ansökan är Tekes viktigaste insats i detta tema under 2015.

Nu kan du påverka!

Vi tar emot förslag av företag om de viktigaste utmaningarna och framtidsmålen inom temaområdet för ansökan samt företagens internationaliseringsbehov för närmare planering av ansökningen oc kampanjens närmare teman.

Synpunkter kan lämnas in via Tekes sonderingstjänst genom att på sonderingsblanketten välja alternativet Annat, vad? och lägga till texten Hållbar tillväxt. Förslag kan även lämnas direkt till kontaktpersonen.

Teman i finansieringsansökan kommer att diskuteras gemensamt på olika evenemang. En detaljerad utlysning publiceras i början av februari. Tekes arrangerar ett info- och diskussionsmöte om ansökan i februari och en sparrningsdag i mars. Mer information om Team Finland-kampanjen Hållbar tillväxt ges i januari.

Ansökan för forskningsorganisationer stängs 28.4.2015. Planeringen av de offentliga forskningsprojekt som ansöks hos Tekes ska göra i nära samarbete mellan forskningsorganisationer och företag.

Företag kan lämna in ansökningar till Tekes på normalt sätt fortlöpande under och efter kampanjen, men i denna kampanjhelhet ska ansökningarna lämnas in till Tekes under tiden 22.12.2014–28.4.2015.

Projekttyper

I ansökan finansierar Tekes:

  1. små och medelstora företags projekt som främjar att företagets affärsverksamhet växer, förnyas och internationaliseras.
  2. företags och forskningsorganisationers parallellprojekt
    - mer information om parallellprojekt
  3. mångvetenskapliga forskningsprojekt som genomförs av forskningsorganisationer och vars typ är forskning i samarbete med näringslivet.
    - mer information om projekt i samarbete med näringslivet

Företagens finansieringsandel i projekt i samarbete med näringslivet ska uppgå till minst tio procent av projektets godkända kostnader.

Till ansökan väntas i synnerhet nya typer av projekt som skapar innovation som är helt ny för marknaden samt pilot- och demonstrationsprojekt för nya verksamhetsmodeller, produkter och tjänster. I projekten bör särskild hänsyn tas till hur projektresultaten och den nya kompetens som skapas inom projektet utnyttjas för behoven inom näringslivet i Finland.

Mer infomation

Företagsprojekt:

servicedirektör Jukka Leppälahti
tfn +358 50 5577 879
jukka.leppalahti (at) tekes.fi

expert Mauri Marjaniemi
tfn +358 40 513 6495
mauri.marjaniemi (at) tekes.fi

Offentliga forskningsprojekt:

servicedirektör Kimmo Kanto
tfn +358 50 5577 852
kimmo.kanto (at) tekes.fi

Ansökningens teman (cleantech och bioekonomi):

direktör Teija Lahti-Nuuttila
tfn +358 50 5577 873
teija.lahti-nuuttila (at) tekes.fi

Internationaliseringstjänster:

branschdirektör Ilkka Homanen (cleantech)
tfn +358 44 577 4430
ilkka.homanen (at) finpro.fi

 

 

expert Sebastian Johansson
tfn +358 50 5577 975
sebastian.johansson (at) tekes.fi

finanschef Jukka Laakso
tfn +358 50 5577 885
jukka.laakso (at) tekes.fi

 

expert Hanna Rantala
tfn +358 50 5577 797
hanna.rantala (at) tekes.fi

 

programchef Heikki Aro
tfn +358 50 395 2638
heikki.aro (at) tekes.fi

 

branschdirektör Risto Huhta-Koivisto (bioekonomi)
tfn +358 40 343 3347
risto.huhta-koivisto (at) finpro.fi