Finansieringsansökan – Digital affärsverksamhet

Tekes öppnar en finansieringsansökan riktad till finska företag för utveckling av digital affärsverksamhet och förutsättningarna för dem.
Utlysningsperiod: ti 02.09.2014 - to 16.10.2014

I ansökan söks projekt som har exempelvis följande teman:

  • industriellt internet – specialtillämpande och pilotprojekt där olika servicekoncept och modeller för affärsverksamhet testas
  • den nya generationens mobillösningar, t.ex. 5G
  • kundstyrd produktion och logistik
  • utveckling av förutsättningarna för nätaffärsverksamhet
  • digitala applikationer för hälsa och välfärd
  • framställningsteknologier för additiv tillverkning (bl.a. 3D-utskrivning), robotik och tillämpningar av dem.

Även andra projekt som utvecklar digital affärsverksamhet och dess förutsättningar, men som faller utanför ovannämnda teman kan finansieras genom denna ansökan. Det är önskvärt att även projekt som utnyttjar och produktifierar resultaten av SHOK-forskningsprogrammen ansöker.

Ansökan gäller företags- och företagsgruppers projekt samt sådan offentlig forskning som bildat nätverk med näringslivet, där de företag och andra utomstående som drar nytta av ansökan deltar i forskningsprojekten med sina egna parallella projekt.

Ansökningarna skickas senast torsdagen den 16 oktober 2014 kl. 23.59 via Tekes nätservice.

Läs noggrannare anvisningar (pdf, på finska)

comments powered by Disqus