Nordisk energiforsknings utlysning

Nordisk energiforskning (NEF) har öppnat utlysningen för Nordic Flagship-projekt. 
Utlysningsperiod: må 08.12.2014 - to 19.02.2015

Utlysningen genomförs i två steg och ansökningstiden för första steget utgår 19.2.2015. Programmet omfattar totalt 80 miljoner norska kronor (ca 9,15 milj. euro) och är det största samnordiska energiforskningsprogrammet under den kommande fyraårsperioden.