KIS KIS KIS

2012-11-19

Keep It Simple

När allt kommer omkring visar det sig att den första idén är den bästa idén. Det har var och en av oss upptäckt i olika workshoper, produktutvecklingsprocesser, undersökningar och personlig problemlösning. Övervägande, att se på saken utifrån olika vinklar och att fråga om åsikter leder till att man märker att den första idén ändå är överlägset bäst. Varför göra enkla saker mer komplicerade?

Såsom också jag en gång

Att samarbeta i stora helheter och i långa utmanande projekt, att kombinera olika kompetenser och den positiva andan av att göra tillsammans leder alltid till ett bättre slutresultat än att slita ensam.
Det är helt naturligt att vi helst arbetar ensam eller med bekanta, med personer i samma ålder eller av samma kön, eller annars bara vill dra oss till minnes den gamla goda tiden vänner emellan inom vår egen bekvämlighetszon i hemkommunen, hemlandskapet eller hemlandet. Det i sig är inget att skämmas över. 

I strävan efter nya resultat, tillväxt och internationalisering kan vi emellertid genom att arbeta tillsammans, dyka in i en annan branschs läror och ta in nya saker – i synnerhet från den yngre ”konsumentgenerationen” – återfinna den försvunna lågan för att göra. Var öppna för nya saker!

Försök lösgöra dig tillräckligt

I de yngre generationerna finns kraft för förnyelse om den på ett skickligt sätt kombineras med erfarenhet. De enskilda företag som gjort mest framsteg under de senaste åren är företag som har genomgått en föryngringsoperation på beslutsfattarnivå eller helt nya företag. Överlämnande av ledningsansvaret till yngre är en naturlag.

Tekes program Sapuska avslutas vid inkommande årsskifte. Det är en allmän missuppfattning att Tekes verksamhet som stöder internationaliseringen och tillväxten i livsmedelsbranschen skulle minska till följd av att programmet avslutas. Struntprat. Det förhåller sig precis tvärtom. Hela Tekes nuvarande strategi stöder de punkter som betonats i programmet Sapuska, dvs. stark tillväxt och ett nytt slags internationalisering.

Förutom kontinuerlig företagsfinansiering har Tekes också inlett och håller på att inleda flera program och åtgärder där det mervärde som kunden upplever söks efter på många olika håll. Själv talade jag om produkter med förväntat mervärde i samband med att programmet inleddes i november 2008. Jag hade redan glömt benämningen, men det är helt klart: om kunden förväntar sig få mervärde eller bli på bra humör är detta redan i sig mervärde. Detta stämmer bra på mat och trender kring mat! 

Skribenten Kari Venäläinen är chef för programmet Sapuska och arbetar som teknologiexpert på Norra Savolax ELY-central.  

comments powered by Disqus