Tuomo Alasoini: Dagen för fel kung

2012-12-03

Muminmamman, Väinämöinen, Gandalf och så vidare. Listan kunde bli hur lång som helst. Vi är vana vid att se äldre som kloka, stabila och eftertänksamma. De är ändå konservativa och som mest radikala enbart reformister. De verkliga revolutionärerna är endera ungdomar eller kommer inte från den rådande genren.

Det blåser på toppen

Detta gäller även i företagsvärlden. De blåser på toppen bland de största och mest framgångsrika företagen. Och det blåser hårt. Till exempel bland de största företagen i USA år 1980 är bara vart fjärde fortfarande kvar på listan år 2005. Exxon Mobil, General Motors, Ford och General Electric är fortfarande stora. Men vem kommer längre ihåg exempelvis Kodak, som blev omkört av den teknologiska utvecklingen, eller den infamösa Union Carbides storhetsdagar? Listetta år 2005 blev på motsvarande sätt ett företag utanför genren som inte ens fanns med på listan år 1980: den lantliga butikskedjan Wal-Mart från Arkansas.

Det är svårt att skapa framtida framgång på tidigare storhetstid. Framgång under alltför lång tid är till skada för många företag. Framgång får cheferna att sitta för länge vid makten och börja tro att de är oersättliga. Framgång gör det möjligt för cheferna att rekrytera kopior på sig själva till företaget. Genom att försöka klona tidigare framgångar sår man frön till en kommande kris. Av historien kan vi endast lära oss, att den inte upprepar sig.

En klonad grupp chefer skapar en kultur av stelhet i företaget. Typiskt för detta är orubblighet, ritualmässighet och en vidrig inställsamhet gentemot förmän. Inga förändringar fås till stånd, hur man än försöker.

Botemedel mot stelhetskulturen

Men oroa dig inte! Det finns botemedel mot stelhetskulturen. De chefer som verkligen vill skapa förnyelse utövar omvänt mentorarbete. De stänger inte in sig på sina kontor, utan lyssnar på kunder och anställda.

De vill lära sig se saker från nya synvinklar. De vill ha en god digital läsförmåga och förmåga att understå webbens logik, och det gemensamma sättet att verka och lösa problem som bygger på denna. Endast på detta vis kan man nå framgång i innovationsekonomin. De delegerar makt och ansvar, så att de inte ständigt har bråttom utan även ibland har tid att stanna upp och fundera. Bara på detta vis kan man få ett stopp på den tyranni som informationsflödet och den ständiga tidspressen innebär.

De som läst Sinuhe egyptiern minns hur man i det forntida Babylonien en gång om året firade dagen för fel kung genom att vända hierarkierna upp och ner. Idén lämpar sig även för det moderna företagslivet. Dock med den skillnaden, att ledaren inte bör bli sina kunders och anställdas betjänt enbart en gång om året, utan ständigt vara öppen och mottaglig till sinnet.

Tuomo Alasoini
Skribenten är direktör för enheten Arbetslivsinnovationer och utveckling vid Tekes

comments powered by Disqus