Pekka Soini: Balans mellan stora och små

2012-09-13

När jag började som generaldirektör för Tekes kunde jag till min glädje konstatera att Tekes strategi är bra. Jag ser inget behov av någon större förändring.

Cirkulationen inom kundkretsen är också lämplig. Varje år har ungefär hälften av de företag som fått finansiering varit nya kunder hos Tekes. Varje år har vi alltså fått nya företag med i vår innovationsverksamhet och tillräckligt med stora, mångåriga projekt.

På företagssidan har vi en strategi som betonar tre målgrupper: små och medelstora företag som strävar efter tillväxt genom internationalisering, måttligt växande företag och stora företag. En av Tekes viktigaste uppgifter är att föra samman dessa olika företag så att de kan samarbeta med varandra och med forskare.

Tillväxtföretag är mycket viktiga för Finlands nationalekonomi. Vårt näringsliv behöver deras smidiga dynamik, innovativa kraft och växande affärsverksamhet.

Startup-företagen utgör en specialgrupp bland tillväxtföretagen. I startskedet lider startup-företagen av en akut brist på marknadspengar och för att lindra bristen behövs offentlig finansiering. Tekes erbjuder nystartade innovativa företag finansiering för att utveckla affärsverksamheten. Detta kompletteras av Vigo-acceleratortjänsterna. Förflyttningen av kapitalplaceringsverksamheten till Tekes innebär ett kompletterande instrument i vår verktygslåda för nystartade tillväxtföretag. 

Användningen av skattemedel för att finansiera forsknings- och utvecklingsverksamhet i stora företag får ofta kritik. Utgående från min egen erfarenhet av ledarskapsuppgifter i ett globalt företag kan jag säga att stora företag placerar sin forsknings- och utvecklingsverksamhet där den konkurrenskraftigaste innovationsmiljön och den bästa kompetensen finns.

Tack vare att Tekes finansierar projekt i stora företag skapas kunnande och nätverk som gör att det lönar sig för stora företag att behålla sin forskningsverksamhet i Finland. Om vår innovationsmiljö förlorar sin konkurrenskraft kommer de stora företagen att flytta sin forskning till utländska kompetenskluster, som till exempel Silicon Valley. Var och en förstår att detta skulle vara oerhört skadligt för vår nationalekonomi.

Under mina första arbetsdagar överraskades jag av hur effektivt Tekes Global Access, dvs. GAP-programmet, är. Inom programmet hjälper internationella experter på företagsledning små företag som har siktet inställt på den internationella marknaden att utveckla sin affärsplan.

De goda tillväxttal som programmet har åstadkommit talar sitt tydliga språk: de 1,2 miljoner euro som har placerats under åtta års tid har ökat Finlands nationalekonomi med över 20 miljoner euro och skapat 143 arbetsplatser. Med Tekes lilla insats har vi kunnat hjälpa företag på ett konkret sätt. Ni kan säkert gissa att jag genast blev ett fan av GAP-programmet.

www.tekes.fi/sv/strategi 

Skribenten Pekka Soini tillträdde som generaldirektör för Tekes 1.9.2012.

comments powered by Disqus