Suvi Sundquist: Med siktet inställt på Smart stad

2015-06-25
Vad innebär Smart stad för dig? Är Smart stad den virtuella dimensionen av tjänster och grannskap? Wifi som täcker hela staden och möjlighet att jobba i varierande urbana rum, t.ex. på ditt favoritcafé? Snabb tillgång till offentliga tjänster, till exempel kontroll hos tandläkaren? Är Smart stad en tjänst för transporter, som gör att du slipper vara bilägare? En solpanel, som gör dig själv till elproducent? Parker, cykelfiler, havsstrand; restaurangdag eller stadsodling? Hur ser livet ut, eller låter, doftar och känns det i en smart stad?

Jag började som chef för Tekes program Smart stad när Virpi Mikkonen övergick till uppgiften som strategisk programchef. Under en dryg vecka av inskolning har jag redan lärt mig att även om vi talar om en global trend, har varje stad sin egen tolkning av vad som är smart. I programmet har man arbetat tillsammans med finländska städer för att utveckla nya lösningar för stadsmiljön. Härnäst är syftet att tillsammans med företag gestalta hur dessa innovationer kan förvandlas till internationell affärsverksamhet.

Frost & Sullivan har uppskattat värdet på smart city-marknaden till 1 400 miljarder euro. Men var finns den internationellt sett konkurrenskraftigaste spetsen inom smart city-affärsverksamheten i Finland? Och hur kunde programmet Smart stad stödja i synnerhet företagens internationalisering? Detta ska vi sätta oss in i tillsammans med företagen i höst.

Vad gäller Europa kommer vi genast efter semestern att öppna ramprogrammet med möjligheter, Horizon2020. Via programmets ICT-ansökan är det möjligt att samla ett europeiskt dream team för att förverkliga dina drömmars innovationsprojekt.

I oktober firar vi i Shanghai en vecka som kallas Nordic Design and Innovation. Vilka stadslösningar skulle du vilja presentera för kineserna? Visste du att Finland och Kina redan samarbetar inom ICT-innovation och att finländska städer redan har vänstäder i Kina? Dessa samarbetsmöjligheter tänkte vi gå igenom i början av hösten.

Och i november infaller förstås Slush, det största mötet för tillväxtföretag och placerare i norra Europa. Jag antar att många av er kommer att vara där. Vill ni förbereda er tillsammans? Behöver du tips för hur man kommer igång tillsammans med investerare eller behöver du pitch-träning? I november deltar vi också tillsammans med ett antal finländska städer i Smart City Expo, som ordnas i Barcelona. Vi söker 15 företag, som vill vara med, och som har en innovativ ny produkt att presentera för världen. Om du vill ha med ditt företag på Finlands paviljong, ta kontakt!

Skribenten är Suvi Sundquist, Tekes nya chef för programmet Smart stad. Hon är en stadsboende DI som skjutsar sina barn med bilpoolsbil och äger för många smartapparater. Du hittar Suvi på Twitter på @SuviSundquist

comments powered by Disqus