Pekka Soini: Upp och vidare

2015-03-27

Alla är ense om att Finlands ekonomi måste fås in på tillväxtbanan igen. För det behöver vi nya handlingssätt och genomgripande förnyelse. Vi på Tekes har sammanställt en rad reformer som främjar företagens tillväxt och skapar nya arbetstillfällen.

Resultatet av detta är att små och medelstora företags export kommer att fördubblas fram till 2020. När exporten ökar, uppstår nya jobb. På det här sättet skapar vi tillväxt i Finland och vi kan ta väl hand om människor och vår livsmiljö.

Vi föreslår att företagen ska få större frihet att verkligen företa sig något. Konstgjorda regler och begränsningar som hindrar en förnyelse av affärsverksamheten borde försvinna för att ge plats åt helt nya affärsmodeller.

Inställningen till misslyckanden kräver också en förändring. Konkurslagstiftningen borde ändras så att en företagare i ett konkursläge inte förlorar allting, utan kan behålla sin bostad. Och vi borde sporra företagare som gått i konkurs till en ny start med attityden "upp och vidare".

Även beskattningen måste sporra till företagande. Till exempel kapitalplaceringar får inte ha en sämre ställning än andra placeringsformer.

Offentliga anskaffningar måste fås att gagna finländska företag. 10 procent av den offentliga upphandlingen borde styras till innovativa företag genom att man formulerar anbudsbegäran så att den stöder innovation. Det skulle medföra inköp på 3,5 miljarder euro från innovativa företag. Uleåborg har gått ännu längre: stadens mål är att göra 20 procent av anskaffningarna genom innovativ upphandling år 2016.

Vi behöver få mer fart på att utnyttja digitaliseringen. Vi måste jobba för att digitaliseringen ska utnyttjas inom industrins förnyelse, hälsovården och skapandet av ny affärsverksamhet.

Det lönar sig att koncentrera företagsstöden på förnyelse och tillväxt. Företagsstöden för förnyelse, som Tekes innovationsfinansiering, hjälper företag att förbättra sin verkliga konkurrenskraft. Företagsstöden för förnyelse är inte konstgjord andning åt föråldrad verksamhet.

Företagen behöver offentlig finansiering för att dela risken som nya innovationer innebär. Med finansiering från Tekes kan företagen ta fram nya lösningar på energifrågor, avfallshantering och miljöhänsyn, urbanisering och transporttjänster. Hälsoteknologin ger nya innovationer till sjukvården och hälsofrämjandet som förebygger sjukdomar.
 
Pekka Soini
Tekes generaldirektör

Miia Linnusmaa
comments powered by Disqus