Pekka Soini: Slänger vi våra styrkor över bord?

2015-08-11

Finlands styrkor är innovativitet och kompetens, i synnerhet ICT-kompetens. Världsekonomiska forumet WEF placerar i sommar Finland på första plats i en jämförelse av innovativitet. Det regnade poäng över oss för det bästa samarbetet i världen mellan universitet och företag samt för de mest kompetenta forskarna och ingenjörerna.

Nu håller vi själva på att försvaga våra styrkor och ge våra konkurrenter ett försprång.

Regeringsprogrammet föreslår en nedskärning på 138 miljoner euro av finansieringen från Tekes i form av understöd. Det faktum att nedskärningarna omfattar Tekes finansieringsbefogenheter förbryllar företagen och forskningsvärlden; Tekes innovationsfinansiering har ju haft en stor positiv verkan, vilket konstaterats i otaliga undersökningar.

Det har tagit åratal att svetsa samman samarbetet mellan stora företag, små och mellanstora företag och universiteten till en verksamhetsform som gynnar alla. Tekes program har erbjudit en bra plattform för samarbetet. Med hjälp av finansiering har Tekes fördelat riskerna med forsknings- och utvecklingsarbete som siktar mot internationell toppnivå.

Tanken bakom regeringsprogrammet var att skära ned på företagsstödet till stora företag och avsluta SHOK-forskningsprogrammen och INKA-programmet Innovativa städer. I praktiken slår nedskärningarna emellertid hårdast mot universiteten och de offentliga forskningsinstituten, för merparten av den finansiering som stora företag och SHOK-programmen har fått kanaliseras till universitet, forskningsinstitut och små och medelstora företag. Nedskärningarna skulle sluka nästan 1 700 årsverken av de offentliga forskningsorganisationerna.

Nedskärningarna slukar även en stor del av de resultat som innovationsfinansieringen genererar. Om nedskärningarna genomförs, kommer detta att leda till att cirka 200 nya produkter eller tjänster och cirka 250 patent aldrig ser dagens ljus.

På Tekes har vi redan funderat på vilka nya verksamhetsmodeller som behövs för att innovationsfinansieringen ska generera den största behållningen för Finland. Här behövs företag och offentliga forskningsorganisationer av alla storlekar. Stora företag fungerar som lokomotiv för nätverk och skapar kompetens, i startup-företag ligger fröet till tillväxt och små och medelstora företag är snabba på att ta sig ut på den internationella marknaden.

Regeringsprogrammet är bra med tanke på tillväxten och prioriteringarna i det är avsedda att stärka områden som är viktiga för Finland. Vi har tagit fram nya förslag på hur Tekes genom nya åtgärder kan omsätta regeringens spetsprojekt i praktiken.

Det tomrum som håller på att uppstå inom innovationsfinansieringen bör korrigeras med det snaraste innan det hinner orsaka skada på tillväxten och konkurrenskraften inom vårt näringsliv.

Pekka Soini
generaldirektör, Tekes

comments powered by Disqus